Traženo: propis za beton

Ukupno nađeno: 7 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za crepove od gline za preklopno polaganje, betonski crep i sinterovane keramičke krovne ploče (SCG)

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi, koje moraju da ispunjavaju crepovi od gline za preklopno polaganje (u daljem tekstu: crepovi od gline), betonski crep i sinterovane keramičke krovne ploče (u daljem tekstu: krovne ploče), koji se koriste za pokrivanje i oblaganje građevinskih i drugih objekata.

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (RS)

Na mestu izrade ili na deponiji gotovih betonskih nosača izrađuju se stabilni oslonci za uređaj, postavlja se propisan prilaz na uređaj i obezbeđuje se nesmetano kretanje i rad uređaja.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1do 400 (SCG)

Pri izradi stubova od armiranog betona, pored odredaba ovog pravilnika primenjuju se i odredbe propisa o tehničkim normativima za beton i armirani beton, odnosno propisa o tehničkim normativima za prednapregnuti beton.

Pri izradi temelja stubova, pored odredaba ovog pravilnika, primenjuju se i odredbe propisa o tehničkim normativima za beton i armirani beton.

Naprezanje betona raščlanjenih temelja, ako oni nisu armirani, treba da ispuni uslove iz tabele 17 iz člana 310. ovog pravilnika, a ako su armirani - uslove iz propisa za beton i armirani beton.

Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja mostova (SCG)

Veličine delovanja zbog skupljanja betona utvrđene su u propisu o tehničkim normativima za beton i armirani beton.

Veličine delovanja zbog tečenja betona utvrđene su u propisu o tehničkim normativima za beton i armirani beton.