zaštićeni stanar
zaštićeni biljne vrste
zaštićeni svedok
zaštićeni podstanar