vađenje zuba
vađenje uverenja
vađenje saobraćajne dozvole
vađenje pasoša
vađenje meda
vađenje lične karte
vađenje krvi
vađenje krompira
vađenje domovnice
vađenje izvoda
vađenje dokumenata
vađenje državljanstva
vađenje vozačke dozvole