uredba o životinjama
uredba rešavanju stambenih potreba izabranih
uredba o kućnim ljubimcima