upućivanje i primanje
upućivanje na lečenje u inostranstvo
upućivanje na rad kod drugog poslodavca
upućivanje na rad u inostranstvo