teška povreda
teška suša
teška telesna povreda
teška diskriminacija
teška krađa
teška dela