svedok saradnik
svedok na sudu
svedok pod zaštitom