sposobnost poslovna
sposobnost profesionalna
sposobnost radna
sposobnost kreditna