smanjenje zarade
smanjenje zaposlenih
smanjenje poreza na kapitalnu dobit
smanjenje plate
smanjenje administracije