hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: osnivanje

Ukupno nađeno: 13779 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 12857 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje , funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (RS)

Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija (RS)

Uredba o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu (RS)

Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (RS)

Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (RS)

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke (RS)

Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, standardima i merama za uspostavljanje sistema kvaliteta u obavljanju transfuziološke delatnosti, odnosno određenih poslova transfuziološke delatnosti (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 724 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Kako utvrditi vrednost predmeta spora kada je u tužbi označena vrednost spora od 40.000,00 dinara, a stečajni upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo, s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi naveo da je vrednost stvari koje su služile za obezbeđenje potraživanja u iznosu od 4.000.000,00 dinara a kao vrednost tužbe označio

...

Sudska praksa Novinar, odgovorni urednik i pravno lice koje je osnivač javnog glasila, koji su pre objavljivanja s pažnjom primerenom okolnostima mogli utvrditi neistinitost ili nepotpunost informacije, solidarno odgovaraju za materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu objavljivanjem informacije. , Int-______ od

...

Osnivač pravnog lica nije aktivno legitimisan za tužbu kada potraživanje proizilazi iz poslovnog odnosa pravnih lica.

...

Okolnosti da se maloletna oštećena u ranim jutarnjim časovima zatekla u vozilu okrivljenog koje je bilo u pokretu, zatim razlika u godinama i fizičkoj konstituciji , posmatrane zajedno predstavljaju silu u smislu krivičnog dela nedozvoljene polne radnje iz čl. 182 st. 1 u vezi čl. 178 st. 1 KZ.

...

Verske organizacije, osim onih iz člana 10. Zakona o crkvama i verskim zajednicama, za upis u registar podnose zahtev koji sadrži odluku o osnivanju verske organizacije, statut ili drugi dokument verske organizacije, prikaz osnova verskog učenja, verskih obreda, verskih ciljeva i osnovnih aktivnosti verske organizacije i podatke o stalnim izvorima prihoda verske organizacije.

...

Visokoškolska ustanova za čije se osnivanje ne obezbeđuju sredstva u budžetu Republike Srbije, uz zahtev za dobijanje dozvole za rad dostavlja i bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija u slučaju prestanka rada ustanove ili prestanka izvođenja studijskog programa u iznosu od 25% školarine za broj studenata za koje se traži dozvola za rad.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 42 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li je dozvoljeno namirenje dospelog potraživanja naplatom iz založenog potraživanja u trenutku kada je dužnik, odnosno poverilac založenog potraživanja u blokadi ako u vreme uspostavljanja zaloge potraživanja nije bio u blokadi?

...

a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača , koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit? / b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit?

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu dividende isplaćene iz dobiti rezidentnog pravnog lica u slučaju kada je jedan od vlasnika (i osnivača ) nerezidentnog pravnog lica drugo rezidentno pravno lice

...

Poreski tretman jubilarne nagrade isplaćene zaposlenima za jubilarne godine rada u preduzeću, za krsnu slavu preduzeća, za krsnu slavu osnivača preduzeća, dan preduzeća i dan osnivača preduzeća

...

Da li se na prenos imovine - poslovnog prostora sa radnje (koja prestaje gašenjem) na njenog osnivača plaća porez na prenos apsolutnih prava?

...

Poresko konsolidovanje u slučaju kada matično preduzeće (iz grupe povezanih preduzeća kojoj je odobreno poresko konsolidovanje) u periodu trajanja poreskog konsolidovanja osnuje novo privredno društvo sa 100% udela u kapitalu

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 150 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Osnivački akt privrednog društva

...

Akt o izmenama osnivačkog akta privrednog društva

...

Pravila koja se uspostavljaju ovim ugovorom važe za dramu kao scensko delo.

...

Sa druge strane, dužnik ima osnivački ulog u preduzeću

Iz tog razloga poverilac predlaže za predmet izvršenja imovinska ( osnivačka ) prava dužnika u iz , ul. br. u iznosu od %, odnosno u vrednosti dinara.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 6 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (JRPPS-1) (_)

Registracija_drustava / Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika / JRPPS-1

OBRAZAC - Jednistvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (JRPPS-2) (_)

Registracija_drustava / Jednistvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika / JRPPS-2

ogl5
hor003