Traženo: nadripisarstvo

Ukupno nađeno: 12 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Nadripisarstvo

Kodeks profesionalne etike advokata (RS)

6.4. Advokat ne sme da ulazi u bilo kakve poslovne veze sa nadripisarima .

Zakon o opštem upravnom postupku (RS)

(1) Punomoćnik može biti svako lice koje je potpuno poslovno sposobno, osim lica koja se bave nadripisarstvom .

(2) Ako se kao punomoćnik pojavi lice koje se bavi nadripisarstvom , organ će takvom licu uskratiti dalje zastupanje i o tome će odmah obavestiti stranku i nadležnog javnog tužioca.

(2) Stranka ne može dovesti kao stručnog pomagača lice koje nije poslovno sposobno ili koje se bavi nadripisarstvom .

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Punomoćnik može biti svako fizičko lice koje je potpuno poslovno sposobno, osim lica koja se bave nadripisarstvom .

Ako se kao punomoćnik pojavi lice koje se bavi nadripisarstvom , sud će takvom licu uskratiti dalje zastupanje i o tome će odmah obavestiti stranku.

Kodeks profesionalne etike advokata (APV)

Svaki slučaj nadripisarstva , u koji se lično uverio ili o kome raspolaže verodostojnim dokazima, advokat je dužan da prijavi Advokatskoj komori.

sarađuje sa nadripisarima ;

Kodeks profesionalne etike advokata AKS (RS)

On ne sme da stupa u poslovne veze sa raznim agencijama, nadripisarima i licima koja bi mu pribavljala klijntelu, niti na bilo koji način da čini ono što bi njegovom zanimanju davalo komercijalno obeležje.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Krivično delo Nadripisarstva ne može se izvršiti samo jednom radnjom pružanja pravne pomoći neovlašćeno i za nagradu a učinilac nije ispoljio spremnost, želju ili težnju da takvu radnju ponavlja