Traženo: legalizacija pomoćnog objekta

Ukupno nađeno: 1 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata (RS)

Kada je predmet legalizacije pomoćni objekat (garaže, ostave, septičke jame, bunari, cisterne za vodu i sl.) dostavlja se skica objekta koja sadrži naročito: dimenzije objekta sa kotama, prikaz otvora na objektu , površinu objekta , podatke o materijalu od koga je objekat izgrađen, podatak o položaju objekta u odnosu na glavni objekat i susedne objekte .