Traženo: jna

Ukupno nađeno: 157 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 137 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o stambenom obezbeđivanju u JNA (SCG)

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu vojnika, pitomaca vojnih škola i lica u rezervnom sastavu otpuštenih iz JNA koji su povredu ili oboljenje dobili za vreme vojne službe (SCG)

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva (RS)

94, 22400 Ruma, JNA 155, Ruma

112, 26210 Kovačica, JNA 64, Kovačica

Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama (RS)

Dunava preko ulice bez naziva u pravcu Višnjičke ulice, zatim preko Višnjičke ulice u pravcu Diljske ulice, zatim Diljskom, Danteovom, ulicom Garsije Lorke, Pere Ćetković, Partizanskog puta, Volgine, Veljka Dugoševića, stazom po rubu zvezdarske šume, Trnavskom, Novice Cerovića, Vojvode Sime Popovića, Koste Novakovića, Lukijana Mišickog, Čingrijine, Milana Rakića, Batutove, Bulevar kralja Aleksandra, Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Rimske, Ustaničke, Grčića Milenka, Stevana Prvovenčanog, Bulevar JNA ...

Rešenje o upisu u registar stalnih veštaka (RS)

Adresa stana: Beograd, Borča, JNA 22

Adresa stana: Beograd, Bulevar JNA 162, telefon: 011-665-561.

Beograd, Bulevar JNA 102/51

Beograd, Bulevar JNA 134/<lat>IV</lat>

Beograd, Bulevar JNA 72/<lat>III</lat>-14

Kragujevac, JNA 48, ulaz V-20/<lat>III</lat>

Subotica, Put JNA 18

adresa stana: Beograd, Bulevar JNA 106/84

adresa stana: Beograd, Bulevar JNA 104/5

Adresa stana: Beograd, Bulevar JNA 45, telefon: 011/4449-174.

Adresa stana: Beograd, Bulevar JNA 45.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 20 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravo na naknadu štete po članu 218. Zakona o službi u oružanim snagama ima lice koje je u vreme ranjavanja bilo pripadnik teritorijalne odbrane, odnosno JNA , što se dokazuje odgovarajućom ispravom Generalštaba Vojske Republike Srbije (sledbenika organa ranije savezne države).

...

Šteta prouzrokovana pripadnicima bivše JNA (pogibija, ranjavanje), u oružanim sukobima sa paravojnim formacijama bivših republika SFRJ, do dana njihovog međunarodnog priznanja od strane Generalne skupštine OUN, 22.05.1992. godine, prouzrokovana je krivičnim delom oružane pobune, iz člana 124. KZ Jugoslavije, pa njeno potraživanje zastareva u roku od 15 godina, propisanom za zastarelost krivičnog gonjenja za to delo (član 377. stav 1. ZOO)

...

Naknada za odvojen život od porodice u smislu Pravilnika o putnim i drugim troškovima u JNA je lično pravo iz radnog odnosa o kome odlučuje redovni sud

...

Federacija odgovara za štetu prouzrokovanu starešini JNA na obaveznoj sportskoj igri malog fudbala po principu pretpostavljene krivice, pa se oslobađa odgovornosti ako dokaže da je njegov suparnik u igri, takođe starešina JNA , postupao po pravilima igre

...

Pošto su garaže koje se nalaze u sastavu stambene zgrade iz stambenog fonda bivše JNA dodeljivane zajedno sa stanom, osnov za njihovo korišćenje prestaje ukoliko se zakupac garaže iseli iz zgrade

...

Za suđenje u sporu za naknadu štete koju je tužilac kao građansko lice na službi u JNA pretrpeo u vezi sa vršenjem službe i koju utužuje od federacije nadležan je redovni sud.

...

Spor, koji vojno lice ili građansko lice na službi u JNA vodi protiv federacije za povraćaj dela iznosa koji mu je naplaćen po osnovu naknade štete pričinjene u službi, ima karakter spora iz neosnovanog obogaćenja pa je za suđenje u tom sporu nadležan redovni, a ne vojni sud.

...

Naknada za odvojen život od porodice, u smislu Pravilnika o putnim i drugim troškovima u JNA , predstavlja lično pravo iz radnog odnosa i ne može se uzeti da je šteta koju isplatilac odnosne naknade pretrpi krivicom primaoca, šteta u vezi sa vršenjem službe u JNA , jer ne proizlazi iz radnih obaveza vojnog lica u službi, da bi po tužbi za naknadu te štete bio nadležan da odlučuje vojni sud u smislu člana 233.Zakona o službi u oružanim snagama i člana 12.stav 1.tačka 2.Zakona o vojnim sudovima. Po

...

Za štete učinjene u vezi sa vršenjem vojne službe, ako je šteta prouzrokovana u vezi sa opasnom stvari ili opasnom delatnošću, federacija odgovara po opštim pravilima o objetivnoj odgovornosti za štetu, a ne po odredbama Zakona o JNA o odgovornosti po osnovu krivice.

...

Šteta prouzrokovana pripadnicima bivše JNA (pogibija, ranjavanje), u oružanim sukobima sa paravojnim formacijama bivših republika SFRJ do dana njihovog međunarodnog priznanja od strane Generalne skupštine OUN 22.maja 1992.godine prouzrokovana je krivičnim delom oružane pobune iz člana 124.KZ Jugoslavije, pa njeno potraživanje zastareva u roku od 15 godina propisanom za zastarelost krivičnog gonjenja za to delo (član 377.stav 1.ZOO).

...

Šteta prouzrokovana pripadnicima bivše JNA (pogibija, ranjavanje), u oružanim sukobima sa paravojnim formacijama bivših republika SFRJ do dana njihovog međunarodnog priznanja od strane Generalne skupštine OUN 22. maja 1992.godine, prouzrokovana je krivičnim delom oružan pobune iz člana 124.KZ Jugoslavije, pa njeno potraživanje zastareva u roku od 15 godina propisanom za zastarelost krivičnog gonjenja za to delo (član 377.stav 1.

...

Korisniku stana kome je služba u JNA pravnosnažno prestala posle stupanja na snagu Zakona o sredstvima i finansiranju JNA "Službeni list SFRJ", br. 57/89) sa manje od 20 godina provedenih u službi, može se otkazati ugovor o korišćenju stana i nezavisno od toga što je do stupanja na snagu navedenog zakona u službi proveo više od 10 godina

...

Šteta prouzrokovana pripadnicima JNA u sukobu sa paravojnim formacijama bivših republika SFRJ do 22.05.1992. godine nastala je krivičnim delom oružane pobune

...

Odredbe člana 139. Federalnog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odnose se na vojne penzionere bivše jna koji su penzionisani i ostvarili penziju pre izvršene agresije na Bosnu i Hercegovinu a nisu se uključili u armiju bih, a ne i na vojne penzionere koji su se uključili u armiju bih i u njoj stekli oficirski čin odnosno svojstvo aktivnog vojnog lica, po kojem svojstvu im pripada pravo na starosnu penziju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika armije bih, pa