hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: duplikat radne knjižice

Ukupno nađeno: 6 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o radnoj knjižici (RS)

Imaocu radne knjižice koja je izgubljena izdaje se, na njegov zahtev, duplikat radne knjižice .

Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava, dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Duplikat radne knjižice izdaje organ uprave prema mestu zaposlenja imaoca čija je radna knjižica izgubljena, a za nezaposlenog imaoca, prema mestu njegovog prebivališta.

Na unutrašnjoj strani prednje korice duplikata radne knjižice upisuje se reč: " duplikat ".

Podatke koje je sadržavala oštećena, odnosno izgubljena radna knjižica upisuje u novu radnu knjižicu , odnosno duplikat radne knjižice nadležni organ, organizacija, odnosno poslodavac, u skladu sa čl. 8. do 26. ovog pravilnika.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Podatke o stažu ostvarenom kod poslodavca sa svojstvom pravnog lica koji je prestao da postoji, može da upiše u duplikat radne knjižice samo pravni sledbenik

hor003