Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O SAMOSTALNOM OBAVLjANjU UMETNIČKE ILI DRUGE DELATNOSTI U OBLASTI KULTURE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 39/93 i 42/98)

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja svojstva lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture radi ostvarivanja prava i obaveza utvrđenih zakonom.

Član 2.

Umetničkom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se književna i književno-prevodilačka, filmska, dramska, scensko-muzička, muzička, likovna, primenjena likovna, dizajnerska i umetničko-fotografska delatnost.
Drugom delatnošću u oblasti kulture, u smislu ovog zakona, smatra se stručna, naučna, simultana i konsekutivna prevodilačka delatnost, izvođenje estradnih programa, kao i stručna saradnja u svim umetničkim delatnostima.

Član 3.

Utvrđivanje svojstva lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture iz člana 2. ovog zakona i utvrđivanje vremena početka i prestanka bavljenja tom delatnošću poverava se sledećim umetničkim udruženjima:
1) Udruženju književnika Srbije za samostalne umetnike koji se bave pisanjem proze, poezije, eseja, istorije i teorije književnosti i književnom kritikom;
2) Udruženju dramskih pisaca Srbije, za samostalne umetnike koji se bave pisanjem dramskih dela za radio, televiziju i scensko pozorišno izvođenje i objavljivanje;
3) Udruženju filmskih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave pisanjem scenarija, režijom , snimanjem i animacijom;
4) Udruženju samostalnih filmskih glumaca Srbije, za samostalne umetnike koji se bave filmskom glumom.
5) Savezu dramskih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave režijom, glumom, dramaturgijom, pantomimom, lutkarstvom i za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave poslovima umetničkih saradnika u ovim oblastima;
6) Udruženju muzičkih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave dirigovanjem, instrumentalnim i vokalnim izvođenjem muzičkih dela, operom i operetom;
7) Udruženju orkestarskih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave izvođenjem orkestarske muzike;
8) Udruženju kompozitora Srbije, za samostalne umetnike koji se bave komponovanjem muzičkih dela;
9) Savezu estradno-muzičkih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave mjuziklom, komponovanjem i izvođenjem zabavne, džez i narodne muzike i za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave izvođenjem estradno-muzičkih programa;
9a) Udruženju baletskih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave baletskim igranjem, koreografijom, baletskom pedagogijom i repetitorstvom;
10) Udruženju radnika estradne umetnosti Srbije, za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave izvođenjem folklornih, drugih igračkih, recitatorskih, humorističkih i sličnih estradnih programa, kao i stručnom saradnjom u estradnoj umetničkoj delatnosti;
11) Udruženju likovnih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave slikarstvom, vajarstvom, grafikom i proširenim medijumima;
12) Udruženju likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, za samostalne umetnike koji se bave primenjenom arhitekturom, industrijskim dizajnom, grafičkim dizajnom, vizuelnim komunikacijama, ilustracijom, karikaturom, umetničkom fotografijom, keramikom, kostimografijom, scenografijom, primenjenom skulpturom, tekstilom i savremenim odevanjem, restauracijom, konzervacijom, likovnom kritikom i teorijom i istorijom umetnosti;
13) Udruženju samostalnih umetnika fotografije Srbije, za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave fotopublicistikom, video i multivizijom i umetničkom televizijom;
14) Udruženju književnih prevodilaca Srbije, za samostalne umetnike koji se bave književnim prevođenjem;
15) Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave prevodilaštvom;
16) Udruženju artista Srbije, za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave izvođenjem artističkih programa;
17) Udruženju filmskih i televizijskih umetničkih saradnika Srbije, za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave poslovima umetničkih saradnika u oblasti kinematografije;
18) Udruženju radnika likovnih i primenjenih umetnosti Srbije, za samostalne radnike u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna.
Merila za utvrđivanje svojstva lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture utvrđuje umetničko udruženje iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Udruženje vodi evidenciju lica za koja je utvrdilo da imaju status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.
U evidenciju iz stava 1. ovog člana upisuje se datum kada je lice počelo samostalno da se bavi određenom delatnošću, vrsta delatnosti, kao i datum prestanka vršenja delatnosti.
Udruženje izdaje uverenje o činjenicama upisanim u evidenciju.

Član 5.

U obezbeđivanju sredstava za zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture mogu učestvovati ustanove, preduzeća i druga pravna lica.

Član 6.

Nadzor nad vršenjem javnih ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom vrši ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture ("Službeni glasnik SRS", br.30/82, 58/82 i 6/89)

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: