Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 26. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 88/09 i 36/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi

UREDBU

O STATUTIMA ORDENA I MEDALjA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 91 od 3. decembra 2010)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju statuti ordena i medalja Republike Srbije.

II. STATUTI ORDENA

1. Statuti Ordena Republike Srbije

Statut Ordena Republike Srbije prvog stepena

Član 2.

Orden Republike Srbije prvog stepena sastoji se od zvezde, velike ogrlice i ordenskog znaka.
Podloga zvezde sastoji se od osam bisernih i osam kaneliranih srebrnih zraka, prečnika 90 mm, na kojoj se nalazi zlatni krst, čiji su krakovi zarezani u vidu upadnog tupog ugla, te tako obrazuju osam ispadnih uglova, na vrhovima kojih je po jedna kuglica. Krakovi krsta su od prirodnog crvenog emajla, a ivice su obrubljene prirodnim plavim emajlom. Oko plavog emajla na krakovima krsta nalazi se po jedna zlatna pruga.
U sredini krsta nalazi se okrugli medaljon prečnika 25 mm,
na kome je srebrni Veliki grb Republike Srbije na zlatnom polju; oko medaljona je krug emajliran prirodnim belim emajlom, oivičen zlatnom prugom, prečnika 30 mm.
Velika ogrlica izrađena je od srebra, a sastoji se od 18 članaka. Centralni članak nalazi se na sredini ogrlice, oblika elipse, dimenzija 55x52 mm. Članci su kvadratni, dimenzije 35x35mm, s tim što je gornji članak u obliku romba. Na centralnom članku je, na zlatnom polju, srpski heraldički štit, oivičen srebrnim vencem, a na ostalim člancima su naizmenično poređana po tri motiva iz Studeničke kamene plastike i sa Polileja iz Markove crkve, i to: stilizovani krst, dvoglavi beli orao i ljiljan, od kojih je beli orao na polju emajliranom prirodnim crvenim emajlom. Između članaka nalaze se ornamentalne srebrne spojnice 32x26 mm.
Na centralni članak kopčom je povezan Ordenski znak, koji je po kompoziciji isti kao ornament koji se nalazi na zvezdi ordena.
Vrpca - zamenica izrađena je od svetloplave moarirane svile širine 36 mm. Na sredini vrpce nalazi se jedna uspravna pruga bele boje sa minijaturom Velikog grba Republike Srbije, visine 7 mm, istog oblika kao na medaljonu ordenskog znaka.
Zvezda Ordena Republike Srbije nosi se na levoj strani grudi, a velika ogrlica nosi se oko vrata, tako da ordenski znak, koji je na njoj okačen, visi na sredini grudi.

Statut Ordena Republike Srbije drugog stepena

Član 3.

Orden Republike Srbije drugog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.
Zvezda i ordenski znak su istovetni sa zvezdom i ordenskim znakom Republike Srbije prvog stepena.
Lenta ordena izrađena je od svetloplave moarirane svile širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.
Na sredini vrpce nalaze se dve uspravne pruge bele boje sa minijaturom Velikog grba Republike Srbije, visine 7 mm, istog oblika kao na medaljonu ordenskog znaka.
Zvezda Ordena Republike Srbije nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi - sa desnog ramena ka levom boku.

2. Statuti Ordena srpske zastave

Statut Ordena srpske zastave prvog stepena

Član 4.

Orden srpske zastave prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.
Podloga zvezde je osmostruka srebrna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 88 mm, na kojoj se nalazi pozlaćeni ovalni lovorov venac veličine 45x40 mm, u čijoj se sredini vijori zastava Republike Srbije, emajlirana prirodnim emajlom odgovarajućim bojama, crveno, plavo, belo. Zastava je duga 36 mm, a široka 35 mm. Lovorov venac nalazi se ispod zastave, apliciran na ordensku zvezdu.
Lenta je od tamnoplave moarirane svile, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.
Ordenski znak je od pozlaćenog srebra u obliku elipse dimenzija 52x42 mm na kojem je aplicirana zastava dimenzija 36x35 mm.
Na vrhu ordenskog znaka nalazi se pozlaćena kuglica prečnika 3 mm
na kojoj je pozlaćena alka prečnika 8,50 mm i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je povučena mašna ordenske lente.
Vrpca - zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa jednom zlatnom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.
Zvezda Ordena srpske zastave nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena srpske zastave drugog stepena

Član 5.

Orden srpske zastave drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena srpske zastave prvog stepena.
Vrpca - zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa dve zlatne uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.
Orden srpske zastave drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena srpske zastave trećeg stepena

Član 6.

Orden srpske zastave trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena srpske zastave prvog stepena, a dimenzije su mu: lovorov venac 40x36 mm, a zastava 31x32 mm.
Vrpca - zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa dve zlatne uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.
Orden srpske zastave trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

3. Statuti Ordena Karađorđeve zvezde

Statut Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena

Član 7.

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.
Podloga zvezde je po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi zlatan krst emajliran prirodno belim emajlom, sa krakovima dimenzija 50x50 mm. U sredini krsta je kružni medaljon prečnika 19 mm, pokriven prirodnim crvenim emajlom, a na njemu je postavljen Veliki grb Republike Srbije 18,50x11 mm. Oko medaljona je prsten širine 4 mm emajliran plavim prirodnim emajlom. Između krakova krsta nalaze se dekorativni elementi u obliku stilizovanih ocila, zlatne boje.
Ordenski znak je od pozlaćenog srebra, dimenzija 75x50 mm, na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Revers je istovetan, s tim što je u donjem delu plavog prstena belim slovima ispisana deviza "1804" (godina Prvog srpskog ustanka). U nadvišenju ordenskog znaka nalazi se pokretna zlatna kraljevska kruna sa kuglicom na vrhu, kroz koju prolazi alka za nošenje na vrpci.
Lenta je od crvene moarirane svile sa belim ivičnim prugama, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.
Vrpca - zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa jednom belom uspravnom prugom kroz sredinu, širine 4 mm.
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: