Traženo: odmor godišnji

Ukupno nađeno: 955 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 852 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o načinu korišćenja godišnjeg odmora i odsustava lica na službi u Vojsci Jugoslavije (SCG)

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike (RS)

Godišnji odmor

Poseban kolektivni ugovor za delatnosti poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije (RS)

1. Dužina godišnjeg odmora

2. Korišćenje godišnjeg odmora

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

2. Godišnji odmor

3. Plan korišćenja godišnjih odmora

3.5. Regres za korišćenje godišnjeg odmora

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 33 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Zaposleni koji je iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini ima pravo na naknadu troškova za regres za korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, nezavisno od toga da li je zaposlenom radni odnos prestao njegovom voljom ili voljom poslodavca.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Prvostepeni sud je nepravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev tužioca za raskid ugovora o doživognom izdržavanju shodno čl. 202. Zakona o nasleđivanju. Sud je našao da je tuženik kao davalac izdržavanja ispunjavao ugovorne obaveze za izdržavanje pravnog prethodnika tužilaca kao primaoca izdržavanja, tako što je iz Francuske slao novac, a u vreme godišnjeg odmora dolazio u selo, donosio namirnice i garderobu za potrebe primaoca.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Cijepanje rješenja o korišćenju godišnjeg odmora i propust izrade pojedinačnog kolektivnog ugovora iz opravdanih razloga, ne može se smatrati povredom radne obaveze.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

PRAVO NA REGRES JE AKCESORNO PRAVO I ZAVISI OD PRAVA NA GODIŠNjI ODMOR. AKO JE ZAPOSLENI KORISTIO GODIŠNjI ODMOR NAKON STUPANjA NA SNAGU POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJIM JE PREDVIENO PRAVO ZAPOSLENIH NA ISPLATU REGRESA, TADA ZAPOSLENI IMA PRAVO NA PUNI IZNOS REGRESA. ISPLATA REGRESA JE DOSPELA MOMENTOM KORIŠĆENjA GODIŠNjEG ODMORA.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Tužilac ne može da trpi posledice zbog propuštanja ročišta za glavnu raspravu zakazanog u vreme sudskog odmora u periodu od 15. jula do 30. avgusta, ako je blagovremeno obavestio postupajući sud da neće moći da pristupi zakazanoj glavnoj raspravi zbog korišćenja godišnjeg odmora.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Korišćenje godišnjeg odmora advokata koji je punomoćnik stranke u sporu nije opravdan razlog za izostanak sa ročišta na koje je uredno pozvan, jer je mogao naći zamenu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 44 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Kako se naplaćuje topli obrok i regres za godišnji odmor kod zaposlenih u državnim organima?

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Da li mogu da koristim godišnji odmor za 2007. godinu, s obzirom da se nalazim na porodiljskom odsustvu u periodu od 21.04.2007. do 21.04.2008. godine?

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Da li zaposlenom zastareva pravo na korišćenje srazmernog godišnjeg odmora, odnosno da li zaposleni ima pravo da se žali, kome i u kom roku ukoliko mu isti poslodavac uskrati?

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Da li i kada zaposleni stiče pravo na korišćenje srazmernog godišnjeg odmora?

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Pre nekoliko meseci promenila sam poslodavca. Kod prethodnog poslodavca iskoristila sam deo godišnjeg odmora. Na koji način mogu da iskoristim preostali godišnji odmor kod novog poslodavca?

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

Da li zaposleni koji radi skraćeno radno vreme ima pravo na godišnji odmor?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o odsustvu sa rada (RS)

određuje se godišnji odmor za . godinu, u trajanju od radnih dana.

2. Dužina godišnjeg odmora iz tačke 1 ovog rešenja utvrđena je tako što se zakonski minimum od 18 radnih dana uvećava i to:

3. Korišćenje godišnjeg odmora počinje dana . godine, i ističe dana . godine.

Rešenje o prestanku radnog odnosa (RS)

2. Do dana prestanka radnog odnosa zaposleni će koristiti godišnji odmor u trajanju od radnih dana u vremenu od dana godine do dana godine.

Tužba za naknadu štete (RS)

Radnici tužene su dana . godine, vršili radove u ulici tužioca i tom prilikom su, kopajući rov, greškom presekli dovod električne energije u tužiočevoj kući. Tužilac je ovo saznao na dan ___. godine, kada se vratio sa godišnjeg odmora.

Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode (RS)

U momentu lišenja slobode bio sam zaposlen u iz na poslovima i ostvarivao redovnu zaradu u iznosu od dinara, kao i regres za godišnji odmor u prosečnom iznosu od dinara.

U dokumentima tipa aktuelne informacije od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode (RS) Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode (RS) Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode (RS)