Traženo: otpremnina za penziju

Nađeno: 105 Prikazano: 15


Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

7.7.1. Naknada za otpremninu povodom penzionisanja

Odluka o naknadama i drugim primanjima imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u pokrajinskim organima, organizacijama, službama i direkcijama (APV)

Naknada za otpremninu pri prestanku radnog odnosa, radi korišćenja prava na penziju isplaćuje se najmanje u visini tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Odluka o naknadama i drugim primanjima poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Srbije i Crne Gore, zaposlenih koje postavlja Administrativni odbor Skupštine Srbije i Crne Gore i zaposlenih u Službi (SCG)

Saveznim poslanicima koji ostvaruju zaradu u Saveznoj skupštini, funkcionerima, rukovodećim radnicima i radnicima pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju ili prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti, pripada pravo na otpremninu u visini koja se za tu namenu utvrdi za zaposlene u državnim organima u republici članici na čijoj je teritoriji sedište saveznog organa.

Odluka o naknadi troškova i drugih primanja izabranih lica u organima APV (APV)

3. Naknada za otpremninu povodom penzionisanja,

...za otpremninu pri prestanku radnog odnosa, radi korišćenja prava na penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti isplaćuje se u visini jedne i po zarade koju bi izabrano lice ostvarilo za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne množe biti niža od jedne i po zarade po zaposlenom isplaćene u pokrajinskom organu, za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata otpremnine...za...za...

Odluka o načinu utvrđivanja plata, naknada i drugih primanja zaposlenih i izabranih, imenovanih, odnosno postavljenih lica u pokrajinskim organima (APV)

Zaposleni u pokrajinskim organima i izabrana, imenovana, odnosno postavljena lica imaju pravo na naknadu za regresiranje godišnjeg odmora, otpremninu povodom penzionisanja i druge naknade u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Odluka o poslaničkom dodatku i naknadama poslanicima skupštine SCG, funkcionerima koje bira ili imenuje Skupština SCG, zaposlenima koje postavlja Administrativni odbor, odnosno određuje Generalni sekretar Skupštine SCG i zaposlenima u (SCG)

Poslanicima koji ostvaruju zaradu u Skupštini, funkcionerima, postavljenim licima i zaposlenima, pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju ili prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti, pripada pravo na otpremninu u visini koja se za tu namenu utvrdi za zaposlene u državnim organima u državi članici na čijoj je teritoriji sedište institucije Srbije i Crne Gore.

Odluka o visini, uslovima i načinu isplate naknada i drugih primanja zaposlenih i izabranih, odnosno postavljenih lica u pokrajinskim organima (APV)

- naknada za otpremninu prilikom odlaska u penziju,

...za otpremninu pri prestanku radnog odnosa, radi korišćenja prava na penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti isplaćuje se u visini trostrukog iznosa neto zarade koju bi zaposleni u pokrajinskom organu i izabrano, odnosno postavljeno lice ostvarilo za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim što tako isplaćena otpremnina...za...otpremnine...

Opšti kolektivni ugovor (RS)

- isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade zaposlenog u momentu isplate, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije;

Poseban kolektivni ugovor metalaca Srbije (RS)

...penziju isplati otpremninu u visini trostruke zarade koju bi radnik primio u mesecu kada se vrši isplata otpremnine da je radio na radnom mestu sa koga je otišao u penziju. Ovako utvrđena otpremnina ne može biti niža od trostruke prosečne mesečne neto zarade kod poslodavca isplaćene u mesecu u kome se vrši isplata otpremnine...za...otpremnine...

Poseban kolektivni ugovor za delatnost tekstila, kože i obuće Srbije (RS)

...otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti u visini jedne i po zarade koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od jedne i po prosečne zarade po zaposlenom isplaćene kod poslodavca za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata otpremnine...za...za...

Poseban kolektivni ugovor za delatnost ugostiteljstva i turizma Srbije (RS)

...Otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona, zbog gubitka radne sposobnosti - u visini jedne i po zarade koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od jedne i po - prosečne zarade po zaposlenom isplaćene kod poslodavca za...otpremnine...za...za...

Poseban kolektivni ugovor za luke i pristaništa Republike Srbije (RS)

...otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti - u visini najmanje dve zarade koje bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene kod poslodavca za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata otpremnine...za...za...

Poseban kolektivni ugovor za biblioteke, muzeje, arhive, kinoteke i zavode za zaštitu spomenika kulture (RS)

- otpremninu pri prestanku radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na penziju, u visini trostrukog iznosa neto zarade koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od trostruke prosečne neto zarade po zaposlenom, isplaćene kod poslodavca u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata otpremnine, odnosno trostrukog iznosa prosečne neto zarade po zaposlenom isplaćene u privredi