Traženo: popis i procena imovine

Nađeno: 13 Prikazano: 13


Porodični zakon (RS)

(5) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.

(2) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.

(2) Ako štićenik ima imovinu, staratelju se uručuje i izveštaj stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika, a sama imovina predaje mu se na upravljanje i raspolaganje.

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (SCG)

Komisija za popis može angažovati veštaka za procenu kvaliteta i vrednosti pojedinih oblika imovine i obaveza.

1) utvrđivanje stvarnih količina imovine koja se popisuje - merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje tih podataka u popisne liste;

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (RS)

1) utvrđivanje stvarnih količina imovine koja se popisuje merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje podataka u popisne liste;

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o licima pod starateljstvom (RS)

- dan popisa i procene imovine lica pod starateljstvom i vrednost ove imovine na dan popisa i procene,

Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom (RS)

2. Nacionalni standard o popisu imovine, proceni vrednosti i početnom stečajnom bilansu stečajnog dužnika - Nacionalni standard broj 2;

...procenu vrednosti imovine ili stečajnog dužnika kao pravnog lica. Za potrebe izrade procene vrednosti stečajni upravnik može angažovati stručna lica, uz saglasnost stečajnog sudije. Procena vrednosti imovine ili stečajnog dužnika kao pravnog lica može se razlikovati od procene vrednosti pojedinačne imovine ili stečajnog dužnika kao pravnog lica, koja je utvrđena prilikom popisa...i...procene...

- dokumentacije koja se odnosi na popis i procenu vrednosti imovine stečajnog dužnika;

Uredba o organizovanju delova preduzeća čije je sedište na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Slovenije (RS)

lica u društvenoj, mešovitoj ili privatnoj svojini nastala organizovanjem delova preduzeća iz člana 1. ove uredbe u periodu od 10. oktobra 1990. godine do dana njegovog stupanja na snagu dužna su da Direkciji dostave zahtev za procenu vrednosti društvenog kapitala sa sledećom dokumentacijom i podacima: 1. izvod iz registra preduzeća sa odlukom o organizovanju preduzeća; 2. popis sredstava sa bilansnim stanjem na dan donošenja odluke o organizovanju preduzeća i popis sredstava...

Uredba o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ (RS)

svojini, koje je nastalo organizovanjem delova preduzeća iz člana 2. ove uredbe u vreme od 10. oktobra 1990. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe, dostaviće Ministarstvu zahtev za kontrolu i verifikaciju procene vrednosti društvenog kapitala sa izvodom iz registra preduzeća i odlukom o organizovanju preduzeća, popisom društvenih sredstava sa bilansnim stanjem na dan donošenja odluke o organizovanju preduzeća, kao i popisom društvenih sredstava...