Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik SRS", br. 18/92),
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja i ministar za zdravlje sporazumno donose

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA PRODUŽENO PORODILjSKO ODSUSTVO

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 1/93 i 28/95)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se određuju: oboljenja, odnosno znatna oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja kod deteta koja vode ili su dovela do težih psihofizičkih smetnji u njegovom razvoju, na osnovu čijeg prisustva majka ima u skladu sa zakonom pravo na produženo porodiljsko odsustvo; sastav lekarskih komisija za ocenu zdravstvene sposobnosti koje utvrđuju postojanje oboljenja odnosno oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja deteta, kao i način ostvarivanja prava na produženo porodiljsko odsustvo.

Član 2.

Znatna oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja koja vode ili su dovela do težih psihofizičkih smetnji u razvoju deteta (u daljem tekstu: znatna oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja), u smislu ovog pravilnika, a u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti (MKB, deveta revizija), jesu:

1) OBOLjENjA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA
(1) Trunkus arteriozus komunis (Truncus arteriosus communis) 745.0
(2) Transpozicija velikih krvnih sudova 745.1
(3) Tetralogija falot (Tetralogia Fallot) 745.2
: 91;9: (4) Zajednička komora 745.3
: 91;10: (5) Defekt ventrikularnog septuma 745.4
: 91;11: (6) Sekundarno ušće tipa strijalnog septalnog defekta 745.5
: 91;12: (7) Defekti na ispupčenjima 745.6
: 91;13: (8) Kor bilokulare (Cor biloculare) 745.7
(9) Anomalija pulmonalne valvule 746.0
(10) Trikuspidalna atrezija i stenoza, kongenitalna 746.1
(11) Ebštajnova anomalija (Ebštajnova anomalija) 746.2
(12) Kongenitalna mitralna stenoza 746.3
(13) Kongenitalna insuficijencija aortne valuvule 746.4
(14) Kongenitalna mitralna stenoza 746.5
(15) Kongenitalna mitralna insuficijencija 746.6
(16) Sindrom hipoplastičnog levog srca 746.7
(17) Druge označene anomalije srca 746.8
(18) Otvoren duktus arteriozus (ductus arteriosus) 747.0
(19) Koarktacija aorte 747.1
(20) Druge anomalije aorte 747.2
(21) Anomalija pulmonalne arterije 747.3
(22) Anomalije velikih vena 747.4
(23) Nepostojanje ili hipoplazija umbilikalne arterije 747.5
(24) Druge anomalije perifernog vaskularnog sistema 747.6
(25) Druge označene anomalije cirkulatornog sistema 747.8
(26) Endomiokardijalna fibroza 425.0
(27) Hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija 425.1
(28) Afrička miokardiopatija nerazjašnjenja 425.2
(29) Endokardijalna fibroelastoza 425.3
(30) Druge primarne kardiomiopatije 425.4
(31) Nutritivne i metabičke miokardiopatije 425.7
(32) Kardiomiopatija kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu 425.8
(33) Sekundarna kardiomipatija, neoznačena 425.9
(34) Paroksizimalna supraventrikularna tahikardija 427.0
(35) Paroksizimalna ventrikularna tahikardija 427.1
(36) Paroksizma tahikardija, neoznačena 427.2
(37) Pretkomorna fibrilacija i flater 427.3
(38) Komorna fibrilacija i flater 427.4
(39) Zastoj srčanog rada 427.5
(40) Ekstrasistolije 427.6
2) HEMATOLOŠKO-ONKOLOŠKA OBOLjENjA
(1) Konstitucionalna plastička anemija 284.0
(2) Drugi lekovi, infekcija, radijacija i toksični uzročnici 284.8
(3) Hereditarna sferocitoza 282.0
(4) Hereditarna elipticitoza 282.1
(5) Anemija prouzrokovana poremećajima glutatijon metabolizma 282.2
(6) Druge hemolitičke anemije prouzrokovane nedostatkom enzima 282.3
(7) Talasemije 282.4
(8) Oblik srpastih ćelija 282.5
(9) Anemija sa srpastim ćelijama 282.6
(10) Druge hemoglobionopatije 282.7
(11) Limfoidna leukemija 204.0
(12) Mijeloidna leukemija akutna 205.0
(13) Mijeloidna hronična leukemija 205.1
(14) Mijeloidni sarkom 205.3
(15) Monocitna leukemija akutna 206.0
(16) Megakariocitna leukemija 207.2
(17) Leukemija ćelija neoznačenog tipa, akutna 208.0
(18) Leukemija ćelija neoznačenog tipa, hronična 208.1
(19) Maligna neoplazma orofarinksa 146.0
(20) Maligna neoplazma tonzila 146.1
(21) Maligna neoplazma nezofarinska - gornji zid 147.0
(22) Maligna neoplazma nezofarinska - zadnji zid 147.1
(23) Maligna neoplazma nazofarinska lateralni zid 147.2
(24) Maligna neoplazma nazofarinska prednji zid 147.3
(25) Maligna neoplazma hipofarinska 148.0
(26) Maligna neoplazma postkrikoidni predeo 148.0
(27) Maligna neoplazma piriformni sunus 148.1
(28) Maligna neoplazma ariepiglotični nabora, hipofaringealna strana 148.2
(29) Maligna neoplazma zadnjeg hipofarintealnog zida 148.3
(30) Maligna neoplazma farinksa, neoznačeno 149.0
(31) Maligna neoplazma Valdejerov (Njaldeyer) prsten 149.1
(32) Maligna neoplazma želuca - kardija 151.0
(33) Maligna neoplazma želuca - pilorus 151.1
(34) Maligna neoplazma želuca - antrum pilorusa 151.2
(35) Maligna neoplazma želuca - fundus želuca 151.3
(36) Maligna neoplazma želuca - tela želuca 151.4
(37) Maligna neoplazma jetre, primarna 150.0
(38) Maligna neoplazma jetre - intrahepatični žučni putevi 155.1
(39) Maligna neoplazma žučne kese 156.0
(40) Maligna neoplazma - ekstrahepatični žučni putevi 156.1
(41) Maligna neoplazma - Vaterove ampule 156.2
(42) Maligna neoplazma retroperitoneuma 158.0
(43) Maligna neoplazma druge i nedovoljno definisane lokalizacije 158.8
(44) Maligna neoplazma drugih i nedovoljno definisanih lokalizacija
organa digestivnog traka i peritoneuma - intestinalni trakt 159.0
(45) Maligna neoplazma slezine, neklasifikovana na drugom mestu 159.1
(46) Maligna neoplazma pleure, parijetalna 163.0
(47) Maligna neoplazma, visceralna 163.1
(48) Maligna neoplazma timusa 164.0
(49) Maligna neoplazma srca 164.1
(50) Maligna neoplazma prednji medijastinum 164.2
(51) Maligna neoplazma, zadnji medijastinum 164.3
(52) Maligna neoplazma drugih i nedovoljno definisanih lokalizacija
respiratornog sistema i intratorakalnih organa - gornji
respiratorni trakt
(53) Neuroblastoma NS M9500/3
(54) Rabdomiosarkom (Rhabdomyosarcoma) 171.9
(55) Juingov (Enjing) tumor M9260/3
(56) Osteosarkom NS M9180/3
(57) Nefroblastomatosis
(58) Jolk sak karcinom (Yolk Sac Ca)- embrionalni tumor
(59) Sindrom mijelodisplazikum (Sy myelosysplaticum)
(60) Transplantacio medule osei (Transplantacio medullae ossei)
(61) Maligna neoplazma kosti lobanje i lica 170.0
(62) Maligna neoplazma kosti donje vilice 170.1
(63) Maligna neoplazma kičmenog stuba, isključujući sakrum i kokcigeum 170.2
(64) Maligna neoplazma rebra, sternuma i klavikula 170.3
(65) Maligna neoplazma dugih kostiju gornjih ekstremiteta i skapula 170.4
(66) Maligna neoplazma kratkih kostiju gornjih ekstremiteta 170.5
(67) Maligna neoplazma kostiju karlice, sakruma i kokcigeuma 170.6
(68) Maligna neoplazma dugih kostiju donjih ekstremiteta 170.7
(69) Maligna neoplazma kratkih kostiju donjih ekstremiteta 170.8
(70) Maligna neoplazma vezivnog i drugog mekog tkiva glave, lica i
vrata 171.0
(71) Maligna neoplazma vezivnog i drugog mekog tkiva gornjih
ekstremiteta uključujući rame 171.2
(72) Maligna neoplazma vezivnog i drugog mekog tkiva gornjih ekstremiteta
uključujući kuk 171.3
(73) Maligna neoplazma vezivnog drugog mekog tkiva grudnog koša 171.4
(74) Maligna neoplazma vezivnog i drugog mekog tkiva abdomena 171.5
(75) Maligna neoplazma vezivnog i drugog mekog tkiva karlice 171.6
(76) Maligna neoplazma vezivnog i drugog mekog tkiva trupa, neoznačeno 171.7
(77) Maligna neoplazma grlića materice, endocerviks 180.0
(78) Maligna neoplazma grlića materice, erzocerviks 180.1
(79) Maligna neoplazma korpusa materice, izuzev istmusa 182.0
(80) Maligna neoplazma istmusa 182.1
(81) Maligna neoplazma ovarijuma i drugih adneksa materice 183
(82) Maligna neoplazma drugih i neoznačenih ženskih polnih organa 184
(83) Maligna neoplazma prostate 185
(84) Maligna neoplazma testisa 186
(85) Maligna neoplazma penisa i drugih muških genitalnih organa 187
(86) Maligna neoplazma mokraćne bešike 188
(87) Maligna neoplazma bubrega i drugih i neoznačenih mokraćnih organa 189
(88) Maligna neoplazma oka 190
(89) Maligna neoplazma mozga 191
(90) Maligna neoplazma drugih i neoznačenih mokraćnih organa 189
(91) Maligna neoplazma tireoidne žlezde 193
(92) Maligna neoplazma drugih endokrinih žlezda i srodnih struktura 194
(93) Maligna neoplazma drugih i nedovoljno definisanih lokalizacija 195
(94) Sekundarna i neoznačena maligna neoplazma limfnih žlezda 196
(95) Sekundarna maligna neoplazma respiratornog i digestivnog sistema 197
(96) Sekundarne maligne neoplazme drugih označenih lokalizacija 198
(97) Maligna neoplazma bez označene lokalizacije, generalizovana 199.0
(98) Retikulosarkom 200.0
(99) Limfosarkom 200.1
(100) Hockinova bolest 201
(101) Druga maligna neoplazma limfnog i histiocitnog tkiva 202
(102) Neoplazma digestivnog i respiratornog sistema čija je priroda
neodređena 235
(103) Neoplazma organa genitourinarnog trakta čija je priroda
neodređena 236
(104) Neoplazma žlezda sa unutrašnjim lučenjem i nervnog sistema čija je
priroda neodređena 237
(105) Neoplazma drugih i neoznačenih lokalizacija i tkiva čija je
priroda neodređena 238
(106) Neoplazme neoznačene prirode 239
(107) Kongenitalni poremećaj faktor VIII, hemofilija "A" 286.0
(108) Kongenitalni poremećaj faktora IDž, hemofilija "B" 286.1
(109) Kongenitalni nedostatak faktora DžI, hemofilija "C" 286.2
(110) Kongenitalni nedostatak drugih koagulirajućih faktora 286.3
(111) Fon Vilebrandova (Von Njillebrand) bolest 286.4
(112) Hemoragični poremećaj prouzrokovan antikoagulantima koji su u
cirkulaciji 286.5
(113) Sindrom defibrinizacije 286.6
(114) Stečeni nedostatak koagulacionog faktora 286.7
(115) Alergična purpura 287.0
(116) Kvalitetni defekti trombocita 287.1
(117) Primarna trombocitopenija 287.3
(118) Agronulocitoza 288.0
3) BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNIH PUTEVA
(1) Nefrotični sindrom sa promenama prolifertivnog glomerulonefritisa 581.0
(2) Nefrotični sindrom sa promenama membranoznog glomerulonefritisa 581.1
(3) Nefrotični sindrom sa promenama membranoproliferativnog
glomerulonefritisa 581.2
(4) Nefrotični sindrom sa minimalnim promenama glomerulonefritisa 581.3
(5) Nefrotični sindrom sa drugim određenim patološkim promenama u
bubregu 581.8
(6) Hronični bubrežni otkaz 585
(7) Bubrežni otkaz neoznačen 586
(8) Bubrežna skleroza neoznačena 587
(9) Renalna osteodistrofija 588.0
(10) Nefrogeni dijabetes insipidus 588.1
(11) Mali bubreg nepoznatog porekla, unilateralan 589.0
(12) Mali bubreg nepoznatog porekla, bilateralan 589.1
(13) Hronični pijelonefritis i hronična pijelonefroza 590.0
(14) Akutni pijelonefritis i akutna pilonefroza 590.1
(15) Apsces bubrega i periferalnog tkiva 590.2
(16) Pijeloureteritis cistični 590.3
(17) Hidronefroza 591
(18) Vezikoureteralni refleks 593.7
(19) Akutni cistitis 595.0
(20) Hronični intersticijalni cistitis 595.1
(21) Drugi hronični cistitis 595.2
(22) Trigonitis 595.3
(23) Cistitis kod bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu 595.4
(24) Opstrukcija vrata bešike 596.0
(25) Intestinovezikularna fistula 596.1
(26) Vezikularna fistula, neklasifikovana na drugom mestu 596.2
(27) Divertikulum bešike 596.3
(28) Atonija bešike 596.4
(29) Ruptura bešike, netraumatska 596.6
(30) Hemoragija u zidu bešike 596.7
(31) Uretralni apsces 597.0
(32) Drugi uretritis 597.8
(33) Infekcija urinarnog trakta, neoznačene lokalizacije 599.0
(34) Uretralna fistula 599.1
(35) Divertikulum uretre 599.2
(36) Karunkul uretre 599.3
(37) "Via falsa" ("Via falsa") uretre 599.4
(38) Prolabirana mukoza uretre 599.5
(39) Opstrukcija uretre, neoznačena 599.6
(40) Hematurija 599.7
4) OBOLjENjA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA I JETRE
(1) Morbus celiakus (Morbus coeliacus) 579.0
: 91;221: (2) Hronični hepatitis 571.4
: 91;222: (3) Ciroza jetre 571.5
: 91;223: (4) Bilijarna ciroza 571.6
: 91;224: (5) Druga hronična nealkoholičarska oboljenja jetre 571.8
: 91;225: (6) Portalna hipertenzija 572.3
: 91;226: (7) Opstrukcija žučne kese 575.2
: 91;227: (8) Atrezija, atrofija cista, hipertrofija odsustvo funkcije i
: 91;228: grizlica duktusa cistikusa žučne kese, bilijarna diskinezija 575.8
: 91;229: (9) Atrezija, atrofija, cista žučnog voda (bilo kojeg) i hipertrofija
: 91;230: i grizlica žučnog voda (bilo kojeg) 576.8
: 91;231:(10) Akutni pankreatitis 577.0
: 91;5:5) OBOLjENjA RESPIRATORNOG SISTEMA
: 91;233: (1) Cistična fibroza 277.0
: 91;234: (2) Hronična opstrukcija respiratornih puteva neklasifikovana na
: 91;235: drugom mestu 496
: 91;236: (3) Druge anomalije pluća 748.6
: 91;237: (4) Respiratorna stanja izazvana drugim i neoznačenim spoljnim agensima 508.8
: 91;238: (5) Hronična respiratorna oboljenja koja se javljaju u perinatalnom
: 91;239: periodu 770.7
: 91;240: (6) Potvrđena dijagnoza astme 493.0
: 91;6:6) OBOLjENjE ENDOKRINOG SISTEMA
: 91;242: (1) Dijabetes melitus bez pomena komplikacija 250.0
: 91;243: (2) Dijabetes sa ketoacidozom 250.1
: 91;244: (3) Dijabetes sa komom 250.2
: 91;245: (4) Dijabetes sa renalnom insuficijencijom 250.3
: 91;246: (5) Dijabetes sa manifestacijama na oku 250.4
: 91;247: (6) Dijabetes sa neurološkim manifestacijama 250.5
: 91;248: (7) Dijabetes sa perifernim cirkulatornim poremećajima 250.6
: 91;249: (8) Dijabetes sa drugim označenim pojavama 250.7
: 91;250: (9) Adrenogenitalni poremećaji 255.2
: 91;251:(10) Druga kortiko-adrenalna prekomerna aktivnost 255.3
: 91;252:(11) Neodređeni pol i pseudohermafroditizam 752.7
: 91;253:(12) Kišingov (Cushing) sindrom 255.0
(13) Hiperaldosteronizam 255.1
(14) Kortiko-adrenalna insuficijencija 255.4
(15) Hipoglikemična koma 251.0
(16) Drugi hiperinsuliniam 251.1
(17) Postoperativna hipoinsulinemija 251.3
(18) Abnormalnost u sekreciji glukagona 251.4
(19) Abnormalnost u sekreciji gastrina 251.5
7) BOLESTI METABOLIZMA
(1) Poremećaji u transportu amino-kiselina 270.0
(2) Fenilketonurija 270.1
(3) Drugi poremećaji u metabolizmu aromatskih amino-kiselina 270.2
(4) Poremećaji metabolizma lančano vezanih amino-kiselina 270.3
(5) Poremećaji metabolizma sumpor-amino-kiselina 270.4
(6) Poremećaji histidin metabolizma 270.5
(7) Poremećaji u metabolizmu urea-ciklusa 270.6
(8) Glikogonoza 271.0
(9) Galaktozemija 271.1
(10) Čista hiperholesterolemija 272.0
(11) Čista hipergliceridemija 272.1
(12) Mešovita hiperlipidemija 272.2
(13) Hiperhilomikronemija 272.3
(14) Druga i neoznačena hiperlipidemija 272.4
(15) Nedostatak lipoproteina 272.5
(16) Lipodistrofija 272.6
(17) Lipidoze 272.7
(18) Poliklonalna hipergamaglobulinemija 273.0
(19) Monoklonalna paraproteinemija 273.1
(20) Druge paraproteinemije 273.2
(21) Makroglobulinemija 273.3
(22) Poremećaji metabolizma gvožđa 275.0
(23) Poremećaji metabolizma bakra 275.1
(24) Poremećaji metabolizma magnezijuma 275.2
(25) Poremećaji metabolizma fosfora 275.3
(26) Poremećaji metabolizma kalcijuma 275.4
(27) Hiperosmoznost i/ili hiponatremija 276.0
(28) Hipoosmoznost i/ili hiponatremija 276.1
(29) Acidoza 276.2
(30) Alkaloza 276.3
(31) Mešoviti poremećaji kiselo-bazne ravnoteže 276.4
(32) Smanjeni volumen 276.5
(33) Preopterećenost tečnošću 276.6
(34) Hiperkalijemija 276.7
(35) Hipokalijemija 276.8
(36) Poremećaji u metabolizmu porfirina 277.1
(37) Drugi poremećaji u metabolizmu purina i pirimidina 277.2
(38) Amiloidoza 277.3
(39) Poremećaji u ekskreciji bilirubina 277.4
(40) Mukopolisaharidoza 277.5
(41) Drugi nedostaci enzima u cirkulaciji 277.6
(42) Osteogenesis imperfekta (Osteogenesis imperfecta) 256.5
8) OBOLjENjA CNS I POREMEĆAJI U RAZVOJU
(1) Generalizovana nekonvulzivna epilepsija 345.0
(2) Generalizovana konvulzivna epilepsija 345.1
(3) Grand mal status 345.3
(4) Infantilna cerebralna paraliza - diplegija 343.0
(5) Ingantilna cerebralna paraliza - hemiplegija 343.1
(6) Infantilna cerebralna paraliza - kvadriplegija 343.2
(7) Infantilna cerebralna paraliza - monoplegija 343.3
(8) Infantilna hemiplegija 343.4
(9) Laka duševna zaostalost 317
(10) Umerena duševna zaostalost 318.0
(11) Teška duševna zaostalost 318.1
(12) Duboka duševna zaostalost 318.2
(13) Neoznačena duševna zaostalost 319.0
(14) Cerebralne degeneracije - leukodistrofija 330.0
(15) Cerebralna degeneracija - cerebralne lipoidoze 330.1
(16) Cerebralna degeneracija - kod generalizovanih lipoidoza 330.2
(17) Cerebralna degeneracija u detinjstvu kod drugih oboljenja koja su
klasifikovana na drugom mestu 330.3
(18) Druge cerebralne degeneracije u detinjstvu 330.8
(19) Spina sifida (Spina sifida) sa hidrocefalusom 741.0
(20) Kongenitalni hidrocefalus 742.3
(21) Infantilni autizam 299.0
(22) Dezintegrativna psihoza 299.1
(23) Specifična motorna zaostalost 315.4
(24) Mešoviti poremećaj u razvoju 315.5
9) TEŠKA NEURO-MIŠIĆNA OBOLjENjA I TEŠKA OBOLjENjA KOSTIJU I
ZGLOBOVA, KAO I DRUGI TEŠKI TELESNI DEFORMITETI
(1) Miastenija gravis (Myastenia gravis) 358.0
(2) Kongenitalna hereditarna mišićna distrofija 359.0
(3) Hereditarna progresivna mišićna distrofija 359.1
(4) Miotonična oštećenja 359.2
(5) Familijarna periodična paraliza 359.3
(6) Toksična miopatija 359.4
(7) Endokrine miopatije 359.5
(8) Simptomatska inflamatorna miopatija 359.6
(9) Verding-Hofmanovo (Njerding-Hoffman) oboljenje 335.0
(10) Spinalna muskularna atrofija 335.1
(11) Oboljenja motornog neurona 335.2
(12) Hereditarna periferna neuropatija 356.0
(13) Peronealna muskularna atrofija 356.1
(14) Hereditarna senzorna neuropatija 356.2
(15) Refsumovo oboljenje 356.3
(16) Idiopatska progresivna polineuropatija 356.4
(17) Akutni infektivni polineuritis 357.0
(18) Polineuropatija kod kolagenih vaskularnih oboljenja 357.1
(19) Kongenitalni deformiteti mišićno-koštanog sistema lobanje, lica i
vilice 754.0
(20) Anomije sternokleidomastioidnog mišića 754.1
(21) Anomalije kičme 754.2
(22) Kongenitalna dislokacija kuka 754.3
(23) Genu rekurvatum (Genu recurvatum) i iskrivljenje drugih
kostiju noge, kongenitalno 754.4
(24) Varus deformiteti stopala 754.5
(25) Valgus deformiteti stopala 754.6
(26) Drugi deformiteti stopala 754.7
(27) Drugi označene anomalije 754.8
10) OBOLjENjA KOŽE
(1) Dermatitis herpetiformis (Dermatitis herpetiformis) 694.0
(2) Juvenilni dermatitis herpetiformis 694.2
11) IMUNO-ALERGIJSKA OBOLjENjA I AIDS
(1) Nedostatak humoralnog imuniteta 279.0
(2) Nedostatak imuniteta koji deluje posredovanjem ćelija 279.1
(3) Kombinovani imunitetni nedostatak 279.2
(4) Neoznačeni nedostatak u imunitetu 279.3
(5) Autoimuna bolest, neklasifikovana na drugom mestu 279.4
12) SISTEMSKA TEŠKA OBOLjENjA VEZIVNOG TKIVA
(1) Lupus eritematodez (Lupus erythematodes), sistemni 710.0
(2) Sistemna skleroza 710.1
(3) Sindrom sika (scicca) 710.2
(4) Dermatomiozitis (Dermatomyositis) 710.3
(5) Polimiozitis (Polymyositis) 710.4
(6) Reumatoidni artritis 714.0
(7) Feltijev (Felty) sindrom 714.1
(8) Drugi reumatoidni artritis sa visceralnim ili sistem oštećenjem 714.2
(9) Juvenilni hronični poliartritis 714.3
(10) Hronična postreumatička artropatija 714.4
13) TEŠKA OŠTEĆENjA ČULA VIDA I SLUHA
(1) Slepilo na oba oka 369.0
(2) Slepilo na jednom oku, slab vid na drugom oku 369.1
(3) Slab vid na oba oka 369.2
(4) Neokvalifikovan gubitak vida na oba oka 369.3
(5) Slepilo na jednom oku 369.6
(6) Slab vid na jednom oku 369.7
(7) Anoftalmus (Anofhtalmus) 743.0
: 91;389: (8) Mikroftalmus (Microphtalmus) 743.1
: 91;390: (9) Buftalmus (Buphtalmus) 743.2
: 91;391:(10) Kongenitalna katarakta i anomalije sočiva 743.3
: 91;392:(11) Koloboma i druge anomalije prednjeg segmenta 743.4
: 91;393:(12) Kongenitalne anomalije stražnjeg segmenta 743.5
: 91;394:(13) Kongenitalne anomalije očnih kapaka, suznog aparata i orbite 743.6
: 91;395:(14) Gluvoća konduktivnog tipa 389.0
: 91;396:(15) Senzornoneuralna gluvoća 389.1
: 91;397:(16) Gluvoća mešanog konduktivnog i senzornoneuralnog tipa 389.2
: 91;398:(17) Gluvonemost, koja se ne može klasifikovati na drugom mestu 389.7
: 91;399:(18) Drugi označeni oblici gluvoće 389.8
: 91;400:14) HROMOZOMSKE ANOMALIJE
: 91;401: (1) Daunov (Donjn) sindrom 758.0
(2) Patuov (Patauov) sindrom 758.1
(3) Edvardsov (Ednjards) sindrom 758.2
(4) Autosomalni sindromi delecije 758.3
(5) Uravnotežena autosomalna translokacija kod normalnog pojedinca 758.4
(6) Druga stanja prouzrokovana autosomalnim anomalijama 758.5
(7) Gonadna disgeneza 758.6
(8) Klinefelterov sindrom 758.7
(9) Druga stanja prouzrokovana anomalijama u seksualnim hromozomima 758.8
(10) Anomalije slezine 759.0
(11) Anomalije nadbubrežne žlezde 759.1
(12) Anomalije drugih endokrinih žlezda 759.2
(13) Situs inversus (Sitys inversus) 759.3
(14) Spojeni blizanci 759.4
(15) Tuberozna skleroza 759.5
(16) Drugi sindromi koji nigde nisu svrstani 759.6
(17) Multiple kongenitalne anomalije, tako opisane 759.7
(18) Druge označene anomalije 759.8

Član 3.

Postojanje znatnog oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja iz člana 2. ovog pravilnika, kao i ocenu za ostvarivanje prava na produženo porodiljsko odsustvo, daju stručno - medicinski organi obrazovani po propisima o zdravstvenom osiguranju.
Predlog za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana podnosi lekar pojedinac - pedijatar na obrascu PPO - Predlog za ostvarivanje produženog porodiljskog odsustva, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
O predlogu za ostvarivanje prava i stava 1. ovog člana na u prvom stepenu rešava lekarska komisija po predlogu lekara pojedinca - pedijatra, a u drugom stepenu drugostepena lekarska komisija.
Lekarskom komisija iz stava 3. ovog člana daje ocenu o postojanju znatnog oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja na osnovu neposrednog pregleda deteta i medicinske dokumentacije.
Lekarska komisija iz stava 2. ovog člana u svom sastavu ima lekara specijalistu - pedijatra.

Član 4.

Lekarska komisija, zavisno od stepena oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja deteta, prilikom davanja ocene o postojanju uslova za produženo porodiljsko odsustvo određuje rok u kome će se ponovo izvršiti pregled deteta i dat ocena o postojanju uslova za produženo porodiljsko odsustvo.
Rok u kome će se izvršiti ponovni pregled deteta u smislu stava 1. ovog člana ne može biti duži od šest meseci.

Član 5.

Na osnovu konačne ocene o tome da li kod deteta postoji oboljenje iz člana 2. ovog pravilnika, odnosno o tome da li postoje uslovi za produženo porodiljsko odsustvo, lekar pojedinac koji je predložio produženje porodiljskog odsustva otvara doznaku, odnosno sačinjava izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad, za period koji je ocenom lekarske komisije određen.
Pravo na produženo porodiljsko odsustvo teče od dana utvrđenog u oceni o postojanju uslova za produženo porodiljsko odsustvo.

Član 6.

Doznaku, odnosno izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad, po osnovu prava na produženo porodiljsko odsustvo korisnik prava dostavlja opštinskoj upravi (službi za poslove društvene brige o deci) i organizaciji u kojoj radi, u roku od tri dana.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".