Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 71/94),
Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 1998. godini, održanoj 18. novembra 1998. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU ARHIVSKE GRAĐE OD IZUZETNOG ZNAČAJA KOJA SE ČUVA U ARHIVIMA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 42 od 18. novembra 1998)

I

Utvrđuje se da je kulturno dobro od izuzetnog značaja arhivska građa navedena u Listi arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima, i to:

I Organi vlasti i organi uprave, od red. br. 1 do 33;
II Pravosudni organi, od red. br. 1 do 7;
III Prosveta, nauka i kultura, od red. br. 1 do 10;
IV Privreda, od red. br. 1 do 11;
V Finansije, od red. br. 1 do 3;
VI Arhivska građa nastala kao rezultat rada okupatora na
teritoriji Srbije u Prvom i Drugom svetskom ratu, od red. br. 1 do 6;
VII Društveno-političke i društvene organizacije od red.
br. 1 do 3;
VIII Vojska, od red. br. 1 do 5;
IDž Crkveni fondovi, od red. br. 1 do 12;
Lični i porodični fondovi, od red. br. 1 do 24;
DžI Zbirke, od red. br. 1 do 30;
DžII Dokumenta, od red. br. 1 do 2.

Lista arhivske građe iz stava 1. ove tačke odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA ARHIVSKE GRAĐE OD IZUZETNOG ZNAČAJA KOJA SE ČUVA U ARHIVIMA


----------------------------------------------------------------------------
R. Naziv fonda ili zbirke arhivske Granične godine Naziv arhiva
br. građe odnosno pojedinačnog fonda ili zbirke,
dokumenta, knjige ili karte odnosno godina
nastanka dokumenta,
knjige ili karte
----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
I. ORGANI VLASTI I ORGANI UPRAVE
----------------------------------------------------------------------------
1. Magistrati 1743-1934 Istorijski arhiv Pančevo
Istorijski arhiv Senta
Istorijski arhiv Sombor
Istorijski arhiv Novi Sad
Istorijski arhiv Kikinda
Istorijski arhiv Bela Crkva
Istorijski arhiv Subotica
Istorijski arhiv Zrenjanin
ASANU - Sremski Karlovci
2. Komisije za: agrarnu reformu,
kolonizaciju sa revizijom,
nacionalizaciju, konfiskaciju,
eksproprijaciju, zemljišni i
pozajmni fond, ratne zločine
i ratnu štetu, poljoprivredni
zemljišni fond, reviziju projekata,
verske poslove, državnu kontrolu 1944-1963 svi arhivi
3. Distrikti 1723-1876 Arhiv Vojvodine
Istorijski arhiv Kikinda
Istorijski arhiv Senta
4. Republičke samoupravne zajednice 1977-1986 Arhiv Srbije
5. Geodetske uprave 1848-1918 svi arhivi
6. Bačko-bodroška županija 1699-1849 Arhiv Vojvodine
Tamiška županija 1779-1918
Torontalska županija 1779-1918
7. Slobodni vojni komunitet -
Petrovaradin 1722-1918 Arhiv Vojvodine
8. Ilirska dvorska komisija 1745-1777 Arhiv Vojvodine
9. Ilirska dvorska kancelarija 1791-1792 Arhiv Vojvodine
10. Distriktualni vrhovni komesarijat
za Bačku, Torontal i Vršac 1849-1852 Arhiv Vojvodine
11. Zemaljske uprave za Srpsko
vojvodstvo i Tamiški Banat 1849-1861 Arhiv Vojvodine
Agrarna povereništva (Đakovica,
Peć, Prizren, Kosovska Mitrovica,
Uroševac, Vučitrn...) 1919-1941 Arhiv Kosova i Metohije
12. Narodna uprava za Banat, Bačku i
Baranju 1918-1920 Arhiv Vojvodine
13. Ministarstvo unutrašnjih dela
Kraljevine SHS - odsek za Banat,
Bačku i Baranju - odeljenje za Banat,
Bačku, Baranju - Novi Sad 1919-1923
1927-1929 Arhiv Vojvodine
14. Kraljevska banska uprava Dunavske
banovine - Novi Sad 1929-1941 Arhiv Vojvodine
15. Komisije za likvidaciju agrarne
reforme 1919-1944 Arhiv Vojvodine
Istorijski arhiv Zrenjanin
16. Vojna uprava za Banat, Bačku,
Baranju; komande mesta; vojne
stanice 1941-1945 Arhiv Vojvodine
Istorijski arhiv Zrenjanin
Istorijski arhiv Sombor
Istorijski arhiv Kikinda
Istorijski arhiv Senta
Istorijski arhiv Novi Sad
Istorijski arhiv Bela Crkva
Istorijski arhiv Subotica
Istorijski arhiv Pančevo
17. Tehnička sekcija tehničkog
odeljenja Vojne uprave za
Banat, Bačku i Baranju 1944-1945 Arhiv Senta
18. Uprava narodnih dobara 1945-1947 Arhiv Vojvodine
Arhiv Kosova i Metohije
Istorijski arhiv Bela Crkva
19. Šumske direkcije 1835-1919 Istorijski arhiv Bela Crkva
20. Katastarske uprave 1848-1961 svi arhivi
21. Tehnička direkcija akcionarskog
društva kanala Kralja Petra I 1802-1947 Arhiv Vojvodine
22. Zbirni spisi Komorske komisije za
regulaciju Velikokikindskog
distrikta 1817-1823 Arhiv Vojvodine
23. Političko-organizaciona komisija
u Temišvaru 1851-1852 Arhiv Vojvodine
24. Odeljenje za agrarnu reformu i
kolonizaciju Glavnog izvršnog
odbora Narodne skupštine APV 1945-1961 Arhiv Vojvodine
25. Skupština Socijalističke autonomne
pokrajine Vojvodine - Novi Sad 1945-1981 Arhiv Vojvodine
26. Pokrajinsko izvršno veće Narodne
skupštine APV - Novi Sad 1946-1976 Arhiv Vojvodine
27. Predsedništvo APV - Novi Sad 1947-1991 Arhiv Vojvodine
28. Srpski narodni - crkveni sabori Sr.
Karlovci (Beograd i neka druga mesta) 1861-1912 Arhiv SANU - Sremski Karlovci
29. Saborski odbor Sremski Karlovci 1875-1912 Arhiv SANU - Sremski Karlovci
30. Glavni srpski narodni odbor Sremski
Karlovci (Srpski narodni pokret) 1848-1849 Arhiv SANU - Sremski Karlovci
31. Narodna skupština 1964-1974 Arhiv Srbije
32. Izvršno veće 1964-1974 Arhiv Srbije
33. Sekretarijat 1964-1967 Arhiv Srbije
----------------------------------------------------------------------------
II. PRAVOSUDNI ORGANI
----------------------------------------------------------------------------
1. Sudbeni sto (okružni sudovi) 1807-1944 Istorijski arhiv Zrenjanin
Arhiv Vojvodine
Istorijski arhiv "31.
januar" Vranje
Istorijski arhiv Sombor
Istorijski arhiv Zrenjanin
Istorijski arhiv Kikinda
Istorijski arhiv Bela Crkva
Istorijski arhiv Subotica
Istorijski arhiv "Srem"
Sremska Mitrovica
Istorijski arhiv Pančevo
2. Odeljenje "B" Beogradskog kasacionog
suda 1920-1941 Arhiv Vojvodine
3. Apelacioni sud 1839-1944 Arhiv Vojvodine
4. Specijalni sudovi (istražni sudovi
/Priština, Prizren/, Vojni sud) 1839-1944 Arhiv Kosova i Metohije
Istorijski arhiv "Srem"
Sremska Mitrovica
Istorijski arhiv "Šumadije"
Kragujevac
5. Pokrajinski sudovi (Ustavni, Vrhovni,
Viši privredni, Okružni, Okružni
privredni) 1944-1966 Arhiv Vojvodine
Arhiv Kosova i Metohije
Istorijski arhiv Beograda
Istorijski arhiv Niš
Istorijski arhiv Užice
Istorijski arhiv "Toplice"
Prokuplje
Istorijski arhiv Kruševac
Međuopštinski istorijski
arhiv Šabac
Istorijski arhiv "Ras" Novi
Pazar
Međuopštinski istorijski
arhiv Čačak
Istorijski arhiv Zrenjanin
Istorijski arhiv Sombor
Istorijski arhiv Subotica
Istorijski arhiv Prokuplje
Istorijski arhiv "Srem"
Sremska Mitrovica
6. Javna tužilaštva i javna pravobranilaštva
(republička, pokrajinska, okružna) 1945-1965 Arhiv Srbije
Arhiv Vojvodine
Arhiv Kosova i Metohije
Istorijski arhiv "Toplice"
Prokuplje
Istorijski arhiv Zrenjanin
7. Ustavni sud Vojvodine 1974-1991 Arhiv Vojvodine
----------------------------------------------------------------------------
III. PROSVETA, NAUKA I KULTURA
----------------------------------------------------------------------------
1. Državna realna gimnazija Sremski
Karlovci 1886-1950 Arhiv Vojvodine
Arhiv Kosova i Metohije
2. Gusle-društvo za negovanje muzike 1886-1950 Istorijski arhiv Novi Sad ASANU Sremski Karlovci
ASANU Sremski Karlovci
3. Društvo za Srpsko narodno pozorište 1862-1932 Istorijski arhiv Kikinda
4. Deputacija pravoslavnih školskih
fondova u Budimpešti (Fond Školske
deputacije) 1811-1872 Arhiv Vojvodine
5. Srpski pravoslavni narodni školski
savet Sremski Karlovci 1871-1912 Arhiv SANU Sremski Karlovci
1919-1921
6. Veliki upravni i prosvjetni sabor
Sarajevo 1906-1921 Arhiv SANU - Sremski Karlovci
7. Arhidijecezalni školski odbor
Sremski Karlovci 1872-1912 Arhiv SANU - Sremski Karlovci
1919-1920
8. Patronat Karlovačke gimnazije
Sremski Karlovci 1852-1929 Arhiv SANU - Sremski Karlovci
9. Mitropolijski crkveni školski savet
Sremski Karlovci 1912-1919 Arhiv SANU - Sremski Karlovci
10. Pokrovobogorodične škole Sremski
Karlovci 1755-1757, Arhiv SANU - Sremski Karlovci
1764, 1853
----------------------------------------------------------------------------
IV. PRIVREDA
----------------------------------------------------------------------------
1. Udruženja zanatlija 1842-1918 Istorijski arhiv Užice
Istorijski arhiv Valjevo
Istorijski arhiv Kikinda
2. Zbirka odborskih sednica "Sloga
valjevskih radenika" 1882-1902 Istorijski arhiv Valjevo
3. Valjevska trgovačka omladina 1885-1941 Istorijski arhiv Valjevo
4. Tefteri esnafa 1842-1920 Istorijski arhiv "Šumadije"
Kragujevac
5. Trgovačka komora u Beogradu 1910-1940 Istorijski arhiv Beograda
6. Mutavdžijski esnaf Prizren 1849-1951 Arhiv Kosova i Metohije
7. Pokrajinska privredna komora -
Novi Sad 1954-1969 Arhiv Vojvodine
8. Okružni zanatski esnaf - Negotin 1897-1932 Istorijski arhiv Negotin
9. Daljsko vlastelinstvo 1717-1791, Arhiv SANU - Sremski Karlovci
1815-1895,
1907-1919
10. Republički i glavni savezi
zemljoradničkih i zdravstvenih
zadruga 1895-1962 Arhiv Srbije
11. Kompleks fondova zadružnih
organizacija osnovanih do
Drugog svetskog rata (najstarije
zemljoradničke zadruge u: Vranovu,
Malom Orašju, Mihajlovcu, Ratarima
i ostale) 1894-1941 Arhiv Srbije
----------------------------------------------------------------------------
V. FINANSIJE
----------------------------------------------------------------------------
1. Uprava srpskih pravoslavnih
crkveno-narodnih fondova i dobara
Sremski Karlovci 1912-1919 Arhiv SANU Sremski Karlovci
2. Starateljstvo Zaklade Save Tekelije,
Sremski Karlovci 1905-1919 Arhiv SANU Sremski Karlovci
3. Prva srpska zemljoradnička banka 1914-1926 Arhiv Srbije
----------------------------------------------------------------------------
VI. ARHIVSKA GRAĐA NASTALA KAO REZULTAT RADA OKUPATORA
NA TERITORIJI SRBIJE U PRVOM I DRUGOM SVETSKOM RATU
----------------------------------------------------------------------------
1. Prefektura policije za Banat -
Zrenjanin 1941-1944 Istorijski arhiv Zrenjanin
2. Južno-armijsko vojno zapovedništvo 1941-1944 Arhiv Vojvodine
3. Zapovedništvo utvrđenog mesta
Petrovaradin 1914-1915 Arhiv Vojvodine
4. Ured za kolonizaciju - Osijek 1941-1945 Arhiv Vojvodine
5. Policijski komesarijat - Novi Bečej 1941-1944 Istorijski arhiv Zrenjanin
6. Gradska poglavarstva, 1941-1944 Arhiv Vojvodine
Slobodni kraljevski gradovi, Međuopštinski istorijski
arhiv Čačak
Dunavska banovina Istorijski arhiv "Srednje
pomoravlje" Jagodina
Istorijski arhiv Smedereva
Istorijski arhiv "Šumadije"
Kragujevac
Istorijski arhiv Kikinda
Istorijski arhiv Senta
Istorijski arhiv Bela Crkva
Istorijski arhiv Subotica
Istorijski arhiv "Srem"
Sremska Mitrovica
Istorijski arhiv Sombor
Istorijski arhiv Pančevo
----------------------------------------------------------------------------
VII. DRUŠTVENO-POLITIČKE I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
----------------------------------------------------------------------------
1. Savez komunista Srbije (Centralni
komitet) 1963-1990 Arhiv Srbije
2. Socijalistički savez radnog naroda
Srbije (Republička konferencija) 1963-1990 Arhiv Srbije
3. Savez socijalističke omladine Srbije
(Republička konferencija) 1964-1990 Arhiv Srbije
----------------------------------------------------------------------------
VIII. VOJSKA
----------------------------------------------------------------------------
1. Nemačko-banatski graničarski puk 1765-1872 Istorijski arhiv Pančevo
2. Vojno utvrđenje Sombor 1720-1749 Istorijski arhiv Sombor
3. Šajkaški graničarski bataljon 1766-1875 Arhiv Vojvodine
4. Vojna granica 1776-1872 Istorijski arhiv Bela Crkva
5. Austrijsko-srpski korpus pod
general-majorom Todorovićem 1848-1849 Arhiv Vojvodine
----------------------------------------------------------------------------
IDž. CRKVENI FONDOVI
----------------------------------------------------------------------------
1. Mitropolijsko-patrijaršijski A
Sremski Karlovci 1656-1680, Arhiv SANU, Sremski Karlovci
1690-1921
2. Mitropolijsko-patrijaršijski B
Sremski Karlovci 1674-1710, Arhiv SANU, Sremski Karlovci
1712-1884
3. Sveti arhijerejski sinod, Sremski
Karlovci 1728-1786, Arhiv SANU, Sremski Karlovci
1790-1820,
1850-1886,
1933-1934
4. Vrhovni upravni odbor Srpske
pravoslavne mitropolije karlovačke,
Sremski Karlovci 1919-1921 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
5. Srpska pravoslavna konzistorija
Arhidijeceze karlovačke, Sremski
Karlovci (Arhidijecezalna
konzistorija, Sremski Karlovci) 1791-1795, Arhiv SANU, Sremski Karlovci
1797-1931
6. Mitropolijski crkveni savet
Patrijaršije srpske, Sremski
Karlovci 1910-1920 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
7. Veliki upravni savet Patrijaršije
srpske, Sremski Karlovci 1921-1933 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
8. Arhidijecezalni administrativni
odbor, Sremski Karlovci 1871-1912, Arhiv SANU, Sremski Karlovci
1919-1931
9. Eparhijski upravni odbor
Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke,
Sremski Karlovci 1933-1941 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
10. Upravni odbor pravoslavnih manastira
Mitropolije karlovačke, Sremski
Karlovci 1912-1932 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
11. Patrijaršijski upravni odbor Srpske
pravoslavne crkve, Sremski Karlovci 1935-1937 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
12. Temišvarska eparhija 1781-1839 Arhiv Vojvodine
----------------------------------------------------------------------------
. LIČNI I PORODIČNI FONDOVI
----------------------------------------------------------------------------
1. Gavrila, Emil, dr, advokat i
političar 1861-1993 Istorijski arhiv Zrenjanin
2. Milan i Aleksa Borisavljević 1857-1946 Istorijski arhiv Užice
3. Milija Batinić 1895-1934 Međuopštinski istorijski
arhiv Smederevska Palanka
4. Nikola Milićević-Lunjevica 1767-1842 Istorijski arhiv "Šumadije"
Kragujevac
5. Cvetko Rajović 1793-1873 Istorijski arhiv "Šumadije"
Kragujevac
6. Dr Jovan Lalošević 1896-1957 Istorijski arhiv Sombor
7. Mr ph Đorđe Antić 1778-1991 Istorijski arhiv Sombor
8. Vojnići iz Bajše 1687-1946 Istorijski arhiv Subotica
9. Zbirka Joce Vujića DžVIII-DžIDž vek Istorijski
arhiv Senta
10. Elezović Gligorije Gliša 1879-1960 Arhiv Kosova i Metohije
11. Kijametović Mihailo 1882-1961 Arhiv Kosova i Metohije
12. Boris Vukmirović 1941-1942 Arhiv Kosova i Metohije
13. Miladin Popović 1910-1945 Arhiv Kosova i Metohije
14. Vladimir Jovanović 1860-1927 Istorijski arhiv Beograda
15. Lična prepiska prote Matije
Nenadovića 1843-1849 Istorijski arhiv Valjevo
16. Glavinić 1894-1987 Istorijski arhiv Beograda
17. Mihailo Gavrilović 1868-1924 Arhiv Srbije
18. Milutin Garašanin 1843-1898 Arhiv Srbije
19. Milan Jovanović Batut 1847-1940 Arhiv Srbije
20. Milovan Milovanović 1863-1912 Arhiv Srbije
21. Rista Odavić 1870-1932 Arhiv Srbije
22. Ljubomir Kovačević 1848-1918 Arhiv Srbije
23. Stojan Novaković 1804-1928 Arhiv Srbije
24. Porodica Rajačić, Sremski Karlovci 1801-1884, Arhiv SANU, Sremski Karlovci
----------------------------------------------------------------------------
DžI. ZBIRKE
----------------------------------------------------------------------------
1. Zbirka povelja 1651-1907 Istorijski arhiv Senta
2. Zbirka povelja i legata 1763-1891 Istorijski arhiv Kikinda
3. Zbirka povelja 1765-1847 Istorijski arhiv Zrenjanin
4. Zbirka Zavičajnog muzeja u Banatskom
velikom selu 1806-1944 Istorijski arhiv Zrenjanin
5. Zbirka rukopisa i originalnih
dokumenata 1776-1951 Istorijski arhiv Zrenjanin
6. Zbirka zanatskih diploma 1810-1904 Istorijski arhiv Zrenjanin
7. Zbirka statuta i pravilnika 1879-1910 Istorijski arhiv Zrenjanin
8. Zbirka dokumenata o Crvenom barjaku 1875-1876 Istorijski arhiv "Šumadije"
Kragujevac
9. Zbirka najstarijih dokumenata 1767-1878 Istorijski arhiv Bela Crkva
10. Zbirka o deobi Srba i Rumuna 1864-1871 Istorijski arhiv Bela Crkva
11. Zbirka Pravila i statut gradova
Vršca i Bele Crkve 1891-1940 Istorijski arhiv Bela Crkva
12. Zbirka planova 1717-1949 Istorijski arhiv Bela Crkva
13. Zbirka o kolonizaciji Bele Crkve 1946-1947 Istorijski arhiv Bela Crkva
14. Zbirka esnafskih i građanskih pisama 1813-1916 Istorijski arhiv Bela Crkva
15. Zbirka vandrovki i dozvola za
torbarenje 1814-1908 Istorijski arhiv Bela Crkva
16. Zbirka prof. Đorđa Živanovića 1775-1946 Istorijski arhiv Pančevo
17. Zbirka Ištvana Ivanjija 1724-1783 Istorijski arhiv Subotica
18. Tajni arhiv grada Subotice 1748-1904 Istorijski arhiv Subotica
19. Zbirka projekata 1845-1964 Istorijski arhiv Subotica
20. Zbirka Jelisavete Lifka 1882-1981 Istorijski arhiv Subotica
21. Zbirka planova i mapa DžIDž-DžDž vek Istorijski arhiv Beograda
22. Zbirka arhivalija 1808-1975 Istorijski arhiv Beograda
23. Pokloni i otkupi 1282-1960 Arhiv Srbije
24. Varia 1718-1959 Arhiv Srbije
25. Zbirka pisama DžVIII vek Rukopisno odeljenje Matice srpske
26. Zbirka manuskripata DžVII-DžDž vek Rukopisno odeljenje Matice srpske
27. Zbirka fotografija DžIDž vek Rukopisno odeljenje Matice srpske
28. Zbirka povelja i diploma, zaštitnih
pisama i sličnih dokumenata 1496-1882 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
29. Zbirka planova i skica DžVIII-DžDž vek Arhiv SANU, Sremski Karlovci
30. Zbirka mikrofilmova: Historijski
arhiv Zadar; Fond: Dalmatinska
pravoslavna eparhija 1762-1917 Arhiv SANU, Sremski Karlovci
----------------------------------------------------------------------------
DžII. DOKUMENTA
----------------------------------------------------------------------------
1. Svidetelstvo od 13. juna 1807. godine Istorijski arhiv Valjevo
2. Pismo Petra Karađorđevića -
Peri Velimiroviću, predsedniku
Narodnog predstavništva.
Prihvata presto Srbije Istorijski arhiv "Šumadije"
Kragujevac