zaštićeno intelektualna svojina
zaštićeno autorsko pravo
zaštićeno stanovanje
zaštićeno geografsko poreklo