Traženo: zakon o poljoprivredi

Ukupno nađeno: 1515 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1011 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o preuzimanju obaveza javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (RS)

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata (RS)

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici (RS)

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju (RS)

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (RS)

Zakon o Agenciji za privredne registre (RS)

Zakon o privrednim društvima (RS)

Zakon o privrednim komorama (RS)

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 338 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Zakonom o privrednim društvima je predviđeno da poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku "preduzetnik" ili "pr." i sedište, a stavom 3. člana 86. ovog zakona propisano je da poslovno ime može da sadrži i poseban naziv. Da li izvršni poverilac ima obavezu da u predlogu za izvršenje označi i naziv izvršnog dužnika, preduzetnika kada je on koristio navedenu zakonsku mogućnost?

...

Pitanje: Ko odgovara za obaveze preduzetnika u slučaju njegove smrti ili gubitka poslovne sposobnosti, da li su to njegovi naslednici ili članovi porodičnog domaćinstva i da li oni imaju obavezu, u smislu čl. 91. Zakona o privrednim društvima, da nastave obavljanje delatnosti, a samim tim i da preuzmu obaveze?

...

Pitanje 6) ako postupaju protivno odredbama ovog zakona o zabrani manipulacije (član 117), imajući u vidu da je od 17.11 2011.god. u primeni Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) koji ovakve radnje više ne predviđa kao privredni prestup, već ih sankcioniše kao krivično delo?

...

Pitanje: Da li postoji obaveza davanja ponude za preuzimanje od strane kontrolnog akcionara, nakon otkupa akcija od akcionara koji je podneo zahtev za prodaju akcija po čl. 522. Zakona o privrednim društvima?

...

Pitanje: Kako primeniti odredbu člana 94. Zakona o izvršenju i obezbeđenju u situaciji kada su stvari dužnika već popisane kod osnovnog suda, da li poslati dopis tom sudu da izvrši zabeležbu rešenja o izvršenju Privrednog suda i da li osnovni sud nadležan za dalje sprovođenje izvršenja i po našem rešenju o izvršenju?

...

... Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 i 3/90 i "Službeni list SRJ", br. 27/92 i 24/94) koji je bio na snazi do donošenja odnosno stupanja na snagu Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 70/2001 i 68/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - dr. zakon , 49/2007, 20/2009 - dr. zakon ... Zakonik o ... privrednim ... o ...

...

Pitanje: Odredbom člana 483. Zakona o parničnom postupku, propisano je da se parnična radnja zastupnika može opozvati samo ako je u pitanju priznanje ili odricanje od tužbenog zahteva. Ko može opozvati parničnu radnju, da li samo zastupnik iz člana 77. Zakona o parničnom postupku, odnosno člana 31. Zakona o privrednim društvima ili i punomoćnik, i čija se parnična radnja može opozvati (parnična radnja punomoćnika ili drugog lica)?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 105 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li se staje za tov junadi i hangar (podno skladište za pšenicu i mehanizaciju) smatraju ekonomskim zgradama u poljoprivredi , u smislu odredbe člana 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li će prema odredbama Zakona o PDV biti oporeziv promet poljoprivredne mehanizacije?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Koliko vremena može da radi lokal SZR posle blokiranja računa?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Deda hoće da pokloni plac u selu od 14 ari unucima. Da li se plaća pri prenosu - poklonu PDV?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_)

Pravo na odbitak PDV obračunatog od strane izvođača radova za promet dobara, odnosio usluga koji se vrši u okviru izgradnje brane i akumulacije "Arilje - profil Svračkovo" (II etapa I faze Vodoprivrednog i energetskog sistema "Rzav"), kao i da li se obračunava i plaća PDV na iznos sredstava koja Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede , Republička direkcija za vode, opštine Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i grad Čačak uplaćuju JP "Rzav" prema

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_)

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 61 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na osnovu čl. 137. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), osnivač društva

Na osnovu čl. 137. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), osnivači društva

Na osnovu čl. 137. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), Skupština društva iz , na sednici održanoj dana godine donela je:

...

Na osnovu člana 137, a u vezi sa članom 154. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), osnivač društva