uručivanje otkaza
uručivanje pomoći
uručivanje diplome
uručivanje robe
uručivanje pošiljke
uručivanje odluke
uručivanje pisma
uručivanje rešenja