Traženo: tužba mobing

Ukupno nađeno: 6 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (RS)

Pravo da podnese tužbu protiv poslodavca zbog zlostavljanja na radu ili u vezi sa radom ima i zaposleni koji nije zadovoljan ishodom postupka zaštite od zlostavljanja kod poslodavca , u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja, odnosno odluke iz člana 20. st. 2. i 3. i člana 23. ovog zakona.

Ako je u toku postupka tužilac učinio verovatnim da je izvršeno zlostavljanje iz člana 6. ovog zakona, teret dokazivanja da nije bilo ponašanja koje predstavlja zlostavljanje je na poslodavcu .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada je tužba protiv tuženog podneta zbog zlostavljanja na radu , tužbeni zahtev mora da sadrži tačan opis zlostavljanja iz kojeg proizlazi kakvu je materijalnu ili nematerijalnu štetu, odnosno posledice tužilac pretrpeo; u suprotnom, sud će tužbu odbaciti kao neurednu.

...

Zaključak da bi boravkom optuženog na slobodi moglo doći do takvog uznemiravanja porodice oštećene i građana, da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka neophodno određivanje pritvora, proizilazi iz načina izvršenja krivičnog dela i posledice

...

Postavljanjem kapije sa ogradom na putu koju tužilac koristi uz dozvolu vlasnika, radi dolaska do svoje parcele, tuženi je uznemirio tužioca u korišćenju parcele, pa je tužilac na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ovlašćen da tužbom zahteva od tuženog da sa puta ukloni kapiju sa ogradom.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

2. Zabranjuje se tuženom da se približava tužilji na razdaljini od metara, kao i pristup u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada tužilje kao i svako dalje uznemiravanje tužilje na bilo koji način.