troškovi reprezentacije
troškovi registracije
troškovi proizvodnje
troškovi postupka u upravnom sporu
troškovi postupka
troškovi carine
troškovi poslovanja
troškovi amortizacije