tehnička voda
tehnička zaštita
tehnička roba
tehnička uputstva
tehnička kontrola projekta
tehnička opremljenost
tehnička kontrola
tehnička ispravnost
tehnička kultura
tehnička dostignuća
tehnička greška
tehnička dijagnostika
tehnička dokumentacija