Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 40. stav 3, člana 41. i člana 45. stav 4. Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi

UREDBU

O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 112 od 10. decembra 2008, 34/10)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju: se način i uslovi prijema lica u profesionalnu vojnu službu (u daljem tekstu: vojna služba), uslovi i postupak prijema u profesionalnu vojnu službu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Ministarstvu odbrane, kao i uslovi i način proizvođenja u čin potporučnika podoficira koji su stekli odgovarajuće visoko obrazovanje.

Član 2.

Državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem iz člana 39. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije (u daljem tekstu: Zakon), posebne uslove propisane ovom uredbom i uslove utvrđene formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove (smer odnosno specijalnost u okviru stručne spreme, znanje stranog jezika i druga potrebna znanja, radno iskustvo, posebni zdravstveni uslovi i drugo), može se primiti u vojnu službu kao:
1) profesionalni vojnik;
2) podoficir u radnom odnosu na određeno vreme (u daljem tekstu: podoficir na određeno vreme);
3) podoficir u radnom odnosu na neodređeno vreme (u daljem tekstu: podoficir na neodređeno vreme);
4) oficir u radnom odnosu na određeno vreme (u daljem tekstu: oficir na određeno vreme);
5) oficir u radnom odnosu na neodređeno vreme (u daljem tekstu: oficir na neodređeno vreme).

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe primaju se u vojnu službu:
1) javnim konkursom;
2) internim konkursom;
3) bez konkursa.
Zavisno od trajanja službe, prijem u vojnu službu vrši se na neodređeno vreme ili na određeno vreme po ugovoru, prvenstveno radi popune početnih dužnosti u trupi.

II. USLOVI PRIJEMA U VOJNU SLUŽBU

Član 4.

U vojnu službu, u svojstvu profesionalnog vojnika, na formacijsko mesto predviđeno za profesionalnog vojnika može se primiti državljanin Republike Srbije, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:
1) da ima najmanje osnovno obrazovanje za vojničku dužnost, a za starešinsku dužnost - najmanjeIVstepen stručne spreme;
2) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za rad u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije;
3) da je za vreme služenja vojnog roka pod oružjem osposobljen za obavljanje odgovarajuće dužnosti.
Pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika može se primiti i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen.
Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tačka 1. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 5.

U vojnu službu, u svojstvu podoficira na određeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za podoficira na određeno vreme može se primiti profesionalni vojnik ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:
1) da ima najmanjeIVstepen stručne spreme;
2) da je u vojnoj službi u svojstvu profesionalnog vojnika proveo najmanje tri godine;
3) da je u toku vojne službe povoljno ocenjivan i da ima prosek službenih ocena u toku vojne službe najmanje "vrlo dobar";
4) (brisana)
5) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju;
6) da ima najmanje čin desetara.
Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 3. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu podoficira na određeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 6.

U vojnu službu, u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za podoficira na neodređeno vreme može se primiti podoficir na određeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:
1) da ima najmanjeIVstepen stručne spreme;
2) da je u vojnoj službi u svojstvu podoficira na određeno vreme proveo najmanje tri godine;
3) da je u toku vojne službe, po poslednjem ugovoru, ocenjivan povoljnim službenim ocenama;
4) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju.
U vojnu službu, u svojstvu podoficira na neodređeno vreme može se primiti državljanin Republike Srbije koji je završio Vojnu gimnaziju, a nije primljen na školovanje u Vojnu akademiju, profesionalni vojnik koji je u vojnoj službi u svojstvu profesionalnog vojnika proveo najmanje šest godina, a u toku službe je ocenjivan povoljnim službenim ocenama, kao i vojni stipendista, ukoliko je sa njim ugovorena obaveza stupanja u vojnu službu na neodređeno vreme, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1. ovog člana.
Izuzetno, ukoliko potrebe službe zahtevaju, u vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u Vojsci Srbije za koje se zahtevaju specifična znanja i veštine, može se, po odluci ministra odbrane, primiti državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1. ovog člana.
Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 3. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 7.

U vojnu službu, u svojstvu oficira na određeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za oficira na određeno vreme može se primiti državljanin Republike Srbije, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:
1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje;
2) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za rad u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije.
Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu oficira na određeno vreme može se primiti i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen.
Izuzetno, u vojnu službu u svojstvu oficira na određeno vreme može se primiti i profesionalni vojnik, podoficir na određeno vreme, civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko ima odgovarajuće visoko obrazovanje i potrebe službe to zahtevaju.

Član 8.

U vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za oficira na neodređeno vreme može se primiti oficir na određeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:
1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje;
2) da je u vojnoj službi u svojstvu oficira na određeno vreme proveo najmanje tri godine;
3) da je u toku službe povoljno ocenjivan i da ima prosek službenih ocena u toku službe najmanje "vrlo dobar";
4) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju.
U vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme može se primiti i vojni stipendista, ukoliko je sa njim ugovorena obaveza stupanja u vojnu službu na neodređeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1. ovog člana.
Izuzetno, ukoliko potrebe službe zahtevaju, u vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi za koje se stručna sprema stiče isključivo školovanjem na visokoškolskoj ustanovi u građanstvu, može se primiti i državljanin