Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", broj 90/07),
Vlada donosi

UREDBU

O CENI OBRASCA PUTNIH ISPRAVA I VIZA I TROŠKOVIMA DOSTAVLjANjA PASOŠA PREKO DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 8 od 23. januara 2008, 3/09, 30/13)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se cena obrasca putnih isprava i vize i troškovi dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, kao i način njihove naplate.
Ovom uredbom utvrđuje se i cena obrasca pogranične propusnice i uloška uz pograničnu propusnicu za poljoprivrednike, putnih isprava koje se izdaju po međunarodnom ugovoru.

Član 2.

Cena obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša iznosi 3.600,00 dinara.
Cena obrasca putnog lista iznosi 345,00 dinara, u bruto iznosu.
Cena obrasca vize iznosi 180,00 dinara, u bruto iznosu.
Cena obrasca pogranične propusnice iznosi 514,00 dinara, u bruto iznosu.
Cena obrasca uloška uz pograničnu propusnicu za poljoprivrednike iznosi 80,00 dinara, u bruto iznosu.
Troškovi dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije iznose 1.550,00 dinara, ako se predstavništvo nalazi u evropskoj zemlji, odnosno 1.700,00 dinara ako se predstavništvo nalazi u nekoj drugoj zemlji.

Član 3.

Novčani iznos iz člana 2. ove uredbe plaća se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave, odnosno vize.
Novčani iznos iz člana 2. stav 1. ove uredbe uplaćuje se tako što se iznos od 3.000,00 dinara uplaćuje na račun Narodne banke Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, a iznos od 600,00 dinara na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.
Novčani iznos iz člana 2. st. 2 - 5 ove uredbe uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca.
Novčani iznos iz člana 2. stav 6. ove uredbe plaća se na način na koji se plaćaju i ostali troškovi u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje danom početka primene Zakona o putnim ispravama.
05 broj 110-149/2008-2
U Beogradu, 17. januara 2008. godine
Vlada
Potpredsednik, Božidar Đelić, s.r.