Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 95. stav 1. Osnovnog zakona o merama za unapređenje stočarstva i zdravstvenoj zaštiti stoke ("Službeni list SFRJ", br. 16/65 i 29/66), savezni sekretar za privredu propisuje

UPUTSTVO

O ZNACIMA NA OSNOVU KOJIH SE MOŽE SMATRATI DA SE STOČNA ZARAZA POJAVILA I O NAČINU I POSTUPKU IZVEŠTAVANjA O POJAVI STOČNE ZARAZE

(Objavljeno u "Sl. listu SFRJ", br. 43/67 i 40/77)

I. ZNACI OBOLjENjA STOKE

1.
Kao znaci na osnovu kojih se može posumnjati da se pojavila stočna zaraza i na osnovu kojih je sopstvenik, držalac odnosno čuvar stoke (u daljem tekstu: držalac stoke) dužan podneti prijavu, smatraju se za pojedine zarazne bolesti, i to za:
1) slinavku i šap -Apthae epizooticae:
kod goveda, bivola, ovaca i koza - baljenje, a kod svinja - šepavost. Mogu se zapaziti i plikovi veličine pšeničnog zrna do veličine oraha a nekad i veći, ispunjeni bistrom tečnošću, raspoređeni najčešće na sluzokoži jezika i bezubom delu desni a ređe na tvrdom i mekom nepcu, zatim na sluzokoži nozdrva, nosnim otvorima, nosnom ogledalu, kao i na koži između papaka, kruni papaka i koži vimena i mošnica a vrlo retko i na drugim delovima kože;
2) goveđu kugu -Pestis bovina:
malaksalost, osetljivost na svetlost i jako suzenje, kao i sluzavi, gnojavi a nekad i krvavi iscedak iz nozdrva i proliv;
3) plućnu zarazu goveda -Pleuropneumonia contagiosa bovum:
kratak suv i bolan kašalj, sluzavo-gnojavi iscedak iz nozdrva i potkožni otok u predelu grkljana;
4) tuberkulozu domaćih životinja -Tuberculosis:
češći kašalj i mršavljenje ili povećanje žlezda vimena;
5) brucelozu domaćih životinja -Brucellosis:
kod krava, krmača, ovaca i koza - pobačaj, zaostajanje posteljice i povođenje, a kod priplodnjaka - otok polnih žlezda;
6) prostrel (bedrenica, crni prišt) -Antrax:
naglo prekidanje uzimanja hrane, nadimanje, teško disanje i otoci na vratu;
7) šuštavac -Gangrena emphysematosa:
otoci na raznim delovima tela, a najčešće na glavi, vratu, nogama, prsima, plećima, leđima i krstima, koji pod pritiskom ruke pucketaju ili šušte, kao i šepanje;
8) hemoragičnu septikemiju goveda i divljači -Pasteurellosis bovum:
nagla pojava malaksalosti sa napornim disanjem, suzenjem i krvavljenjem iz nozdrva, kao i otok grkljana i gušenje;
9) polne ospe kod konja i goveda -Exanthema coitale vesiculosum:
otok i sitni mehurići na polnim organima. Na mestu rasprsnutih mehurića nastaju grizlice a zatim krastice i svrab;
10) polnu zarazu konja -Exanthema coitale paraliticum(Durina):
kod pastuva i kobila - otok na polnom organu, koji je testast i hladan a docnije na njemu nastaju sitni čvorići na čijim mestima ostaju bele mrlje. Izražena i slabost zadnjeg dela tela. Pokatkad uvo, donja usna ili nosno krilo opušteno;
11) besnilo -Lyssa (Rabies):
promene u ponašanju izražene u jakoj razdražljivosti ili potištenosti, bezrazložnom nasrtanju na drugu stoku i na ljude, gubljenju prisebnosti, oduzetosti donje vilice ili zadnjeg dela tela i baljenju;
12) sakagiju -Malleus:
brzo zamaranje, sipljivost, znojenje, potmuo i suvi kašalj, sluzavi a docnije i gnojavi iscedak iz nozdrva;
13) infektivnu anemiju konja -Anemia infectiosa equorum:
brzo zamaranje i preznojavanje i pri lakšem radu. Slabost zadnjeg dela tela, naročito posle napornijeg rada. Hladni testasti otoci na donjim delovima tela, na prsima između prednjih nogu u predelu vimena i na muškim polnim organima;
14) kugu konja -Pestis equorum:
teško disanje, malaksalost, otoci na glavi i penušav iscedak iz nozdrva;
15) afričku sakagiju -Lymphangioitis epizootica:
čvorovi i čvorići na koži iz kojih se cedi gnojavi sadržaj;
16) svinjsku kugu -Pestis suum:
slabo uzimanje hrane, zevanje, umorni izgled i tvrda stolica prevučena sluzi, kao i proliv i pojačana žeđ. Istovremeno kod svinja se izražava malaksalost, zavlače se u stelje (slamu), u hodu posrću i zanose se zadnjim delom tela, rep im je opušten a glas promukao. Naglo uginuće svinje pobuđuje sumnju da je uzrok uginuća ova zaraza;
17) afričku kugu svinja -Pestis africana suum:
malaksalost, teško disanje, kašalj, povraćanje i plavilo kože njuške i unutrašnjih strana bedara;
18) zaraznu uzetost svinja -Meningoencephalomyelitis enzootica suum:
kretanje u krug, padanje na zemlju i veslanje nogama. U toku bolesti nastaje oduzetost koja najpre zahvata zadnje noge a zatim i prednje noge;
19) vrbanac (crveni vetar) -Rhushiopathia suum:
svinje ne uzimaju hranu, traže hladnije mesto i neprestano leže. Koža im pocrveni, a naročito na trbuhu;
20) kugu pernate živine -Pestis aviumi apatičnu kugu pernate živine -Pseudo pestis avium:
nakostrešenost perja, plavocrvena kresta, podbradak, otok na glavi i otok na vratu. Disanje veoma otežano. Živina otvorenim kljunom hvata vazduh, pri čemu se čuju glasovi slični ropcu;
21) koleru pernate živine -Cholera avium:
živina naglo prekida da uzima hranu, zaostane i sruši se na zemlju i često ugine za vrlo kratko vreme;
22) kokošiji tif -Typhus gallinarum:
snuždenost, malaksalost i teturanje pri hodu. Često se pojavljuje proliv zelenkastobele boje;
23) hronično respiratorno oboljenje živine - C.R.D.
teško disanje i kijanje, iscedak iz nozdrva, mršavljenje i malaksalost, a kod nosilja i smanjena nosivost;
24) nervno virusno oboljenje (zarazni tremor) pernate živine:
nesiguran hod i tromost. Pilići često sede na bedrima;
25) ovčije boginje -Variola ovina:
malaksalost, naježenost, drhtanje, ubrzano disanje, sluzavo-gnojavi iscedak iz nozdrva i pege po koži iz kojih se razvijaju crveni čvorići a iz ovih sitni plikovi;
26) šugu kopitara, ovaca i koza -Scabies