hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o standardizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 36/09), kao i člana 49. stav 11. Statuta Instituta za standardizaciju Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 6/11),
Direktor Instituta za standardizaciju Srbije donosi

REŠENjE

O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 106 od 5. decembra 2013)

1.
Donose se sledeći srpski standardi i srodni dokumenti, a njihovim donošenjem se povlače:
- za izolatore
1. donosi se SRPS EN 50386 (en), Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću do 1 kV i od 250 A do 5 kA;
povlači se SRPS EN 50386:2009 (en), Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću do 1 kV i od 250 A do 5 kA;
- za metalografsko ispitivanje metala
1. donosi se SRPS C.A3.035 (en), Standardne metode ispitivanja za određivanje sadržaja uključaka u čeliku;
povlači se SRPS C.A3.035:2011 (en), Standardne metode ispitivanja za određivanje sadržaja uključaka u čeliku;
2. donosi se SRPS C.A3.036 (en), Standardne metode ispitivanja za određivanje prosečne veličine zrna;
povlači se SRPS C.A3.036:2011 (en), Standardne metode ispitivanja za određivanje prosečne veličine zrna;
- za cevi, fitinge i njihove pomoćne delove od livenog gvožđa
1. donosi se SRPS EN 545 (sr), Cevi, fitinzi, pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za vodovode - Zahtevi i metode ispitivanja;
povlači se SRPS EN 545:2007 (sr), Cevi, spojni delovi (fazonski komadi), pomoćni delovi i njihovi spojevi od nodularnog liva za cevovode za vodu - Zahtevi i metode ispitivanja;
- za metode hemijske analize gvožđa i čelika
1. donosi se SRPS EN 10071 (en), Hemijska analiza gvožđa i čelika - Određivanje mangana u gvožđu i čeliku - Metoda elektrometrijske titracije;
povlači se SRPS EN 10071:2011 (en), Hemijska analiza gvožđa i čelika - Određivanje mangana u gvožđu i čeliku - Metoda elektrometrijske titracije;
- za opremu, razvod i postrojenja za primenu prirodnog gasa
1. donosi se SRPS EN 12327 (sr), Gasna infrastruktura - Ispitivanje pritiskom, postupci za puštanje u rad i isključivanje iz rada - Funkcionalni zahtevi;
povlači se SRPS EN 12327:2008 (en), Sistemi za snabdevanje gasom - Ispitivanje pritiskom, postupci za pripremu i puštanje u rad, kao i postupci za praćenje rada i isključivanje iz rada sistema za snabdevanje gasom - Funkcionalni zahtevi;
- za delove za pričvršćivanje (vijke, navrtke i podloške)
1. donosi se SRPS EN ISO 4032 (sr), Pravilne šestostrane navrtke (tip 1) - Klase izrade A i B;
povlači se SRPS ISO 4032:2001 (sr), Šestostrane navrtke, tip 1 - Klase izrade A i B;
2. donosi se SRPS EN ISO 4033 (sr), Visoke šestostrane navrtke (tip 2) - Klase izrade A i B;
povlači se SRPS ISO 4033:2001 (sr), Šestostrane navrtke, tip 2 - Klase izrade A i B;
3. donosi se SRPS EN ISO 10510 (sr), Vijci za lim opremljeni ravnom podloškom;
povlači se SRPS EN ISO 10510:2012 (en), Vijci za lim opremljeni ravnom podloškom;
- za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta
1. donosi se SRPS EN 12158-1 (sr), Teretne građevinske dizalice - Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platforme;
povlači se SRPS EN 12158-1:2011 (en), Teretne građevinske dizalice - Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platformama;
2. donosi se SRPS EN 12158-2 (sr), Teretne građevinske dizalice - Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom;
povlači se SRPS EN 12158-2:2011 (en), Teretne građevinske dizalice - Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom;
- za zavarivanje i srodne postupke
1. donosi se SRPS EN ISO 3690 (en), Zavarivanje i srodni postupci - Određivanje sadržaja vodonika u metalu šava elektrolučnih zavarenih čelika;
povlači se SRPS EN ISO 3690:2008 (en), Zavarivanje i srodni postupci - Određivanje sadržaja vodonika u metalu šava elektrolučnih zavarenih feritnih čelika;
2. donosi se SRPS EN ISO 4136 (en), Ispitivanja sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Ispitivanje poprečnim zatezanjem;
povlači se SRPS EN ISO 4136:2012 (en), Ispitivanja sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Ispitivanje poprečnim zatezanjem;
3. donosi se SRPS EN ISO 8205-3 (en), Vodeno hlađeni, sekundarno vezani kablovi za elektrootporno zavarivanje - Deo 3: Zahtevi za ispitivanja;
povlači se SRPS EN ISO 8205-3:2011 (en), Vodeno hlađeni sekundarno vezani kablovi za elektrootporno zavarivanje - Deo 3: Zahtevi za ispitivanja;
4. donosi se SRPS EN ISO 9455-10 (en), Topitelji za meko lemljenje - Metode ispitivanja - Deo 10: Ispitivanje efikasnosti topitelja, metoda premazivanja topitelja;
povlači se SRPS EN ISO 9455-10:2012 (en), Topitelji za meko lemljenje - Metode ispitivanja - Deo 10: Ispitivanje efikasnosti topitelja, metoda premazivanja topitelja;
5. donosi se SRPS EN ISO 15614-13 (en), Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 13: Čeono (elektrootporno sučeono) zavarivanje pritiskom i zavarivanje varničenjem;
povlači se SRPS EN ISO 15614-13:2008 (en), Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 13: Elektrootporno sučeono zavarivanje pritiskom i zavarivanje varničenjem;
6. donosi se SRPS EN ISO 16834 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti za elektrolučno zavarivanje čelika povišene čvrstoće pod zaštitom gasa;
povlači se SRPS EN ISO 16834:2008 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti kod elektrolučnog zavarivanja u zaštiti gasa na čelicima povišene čvrstoće - Klasifikacija;
7. donosi se SRPS EN ISO 17653 (en), Elektrootporno zavarivanje - Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Torziono ispitivanje elektrootporno tačkasto zavarenog spoja;
povlači se SRPS EN ISO 17653:2010 (en), Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Torziono ispitivanje elektrootporno tačkasto zavarenog spoja;
8. donosi se SRPS EN ISO 18275 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje čelika povišene čvrstoće - Klasifikacija;
povlači se SRPS EN 757:2008 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom čelika visoke čvrstoće - Klasifikacija;
9. donosi se SRPS EN ISO 21952 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti za elektrolučno zavarivanje pod zaštitom gasa čelika otpornih na puzanje - Klasifikacija;
povlači se SRPS EN ISO 21952:2008 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti kod elektrolučnog zavarivanja u zaštiti gasa kod čelika otpornih na puzanje - Klasifikacija;
10. donosi se SRPS EN ISO 24598 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Pune žice, punjene žice i kombinacije elektrode/praška za zavarivanje pod praškom čelika otpornih na puzanje - Klasifikacija;
povlači se SRPS EN ISO 24598:2009 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Pune žice, punjene žice i kombinacije elektroda/prašak za zavarivanje pod praškom vatropostojanih čelika - Klasifikacija;
11. donosi se SRPS EN ISO 26304 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Pune elektrodne žice, cevaste punjene žice i kombinacije žica-prašak za EPP zavarivanje čelika povišene čvrstoće - Klasifikacija;
povlači se SRPS EN ISO 26304:2012 (en), Potrošni materijali za zavarivanje - Pune elektrodne žice, cevaste punjene žice, i kombinacije žica-prašak za EPP zavarivanje visokočvrstih čelika - Klasifikacija;
- za opremu za kontinuirani transport
1. donosi se SRPS EN 617 (sr), Oprema i sistemi za kontinuirani transport - Zahtevi za bezbednost i EMC opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima;
povlači se SRPS EN 617:2011 (en), Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima;
2. donosi se SRPS EN 741 (sr), Oprema i sistemi za kontinuirani transport - Zahtevi za bezbednost sistema i njihovih komponenata prilikom pneumatskog transporta rasutih materijala;
povlači se SRPS EN 741:2011 (en), Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost sistema i njihovih komponenata pri pneumatskom transportu rasutih materijala;
- za opšte principe za proračunavanje i konstruisanje mašina
1. donosi se SRPS EN ISO 6433 (sr), Tehnička dokumentacija proizvoda - Pozicione oznake delova;
povlači se SRPS EN ISO 6433:2012 (en), Tehnički crteži - Pozicione oznake elemenata;
- za bitumen i bitumenska veziva
1. donosi se SRPS EN 13808 (en), Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za izradu specifikacije katjonskih bitumenskih emulzija;
povlače se SRPS EN 13808:2013 (en), Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za izradu specifikacije katjonskih bitumenskih emulzija;
SRPS EN 14733:2012 (en), Bitumen i bitumenska veziva - Kontrola fabričke proizvodnje bitumenskih emulzija, razređenih i omekšanih bitumena;
2. donosi se SRPS EN 15322 (en), Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za

hor002