Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 68. stav 10. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09),
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 41 od 15. juna 2010, 103/10, 99/12)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekata za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo i to: standardi za pojedine vrste objekta, posebni standardi, kategorije kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta.

Član 2.

Standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta sadrže obavezne elemente označene znakom "M" i izborne elemente utvrđene za određenu kategoriju na osnovu kojih se određuje broj dodatnih bodova, u skladu sa ovim pravilnikom.

II. STANDARDI ZA POJEDINE VRSTE UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

Hotel

Član 3.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 1 Standardi za razvrstavanje hotela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Hotel iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 10 smeštajnih jedinica.
Ugostiteljski objekat podvrste garni hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 2 Standardi za razvrstavanje garni hotela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Garni hotel iz stava 3. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 7 smeštajnih jedinica.
Ugostiteljski objekat podvrste apart hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 3 Standardi za razvrstavanje apart hotela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Apart hotel iz stava 3. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 7 smeštajnih jedinica.

Motel

Član 4.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste motel razvrstava se u kategorije u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 4 Standardi za razvrstavanje motela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Motel iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 7 smeštajnih jedinica.

Turističko naselje

Član 5.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste turističko naselje razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 5 Standardi za razvrstavanje turističkog naselja u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Turističko naselje iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 25 smeštajnih jedinica.

Kamp

Član 6.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste kamp razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 6 Standardi za razvrstavanje kampa u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Kamp iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 15 kamp jedinica.

Pansion

Član 7.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste pansion razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 7 Standardi za razvrstavanje pansiona u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Pansion iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 5 smeštajnih jedinica.

Kuća

Član 8.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste kuća razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 8 Standardi za razvrstavanje kuće u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Apartman

Član 9.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste apartman razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 9 Standardi za razvrstavanje apartmana u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Soba

Član 10.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste soba razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 10 Standardi za razvrstavanje soba u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Seosko turističko domaćinstvo

Član 10a

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste seosko turističko domaćinstvo razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u prilogu 10a Standardi za razvrstavanje seoskog turističkog domaćinstva u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Depandans

Član 11.

Depandans u sastavu ugostiteljskog objekta vrste hotel, motel i pansion razvrstava se u istu ili u jednu kategoriju niže u odnosu na glavni objekat u skladu sa standardima koji važe za glavni objekat, o čemu gost mora da bude obavešten.
Depandans može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 5 smeštajnih jedinica.

III. POSEBNI STANDARDI ZA POJEDINE VRSTE UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

Član 12.

Ugostiteljski objekat vrste hotel koji je kategorisan sa 3 i više zvezdica može da se razvrsta i po posebnim standardima za specijalizaciju hotela u zavisnosti od usluga koje pruža.
Ugostiteljski objekat iz stava 1. razvrstava se u hotele specijalizovane kao: poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-njellness hotel u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 11 Standardi za specijalizaciju hotela koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

IV. KATEGORIJA UGOSTITELjSKOG OBJEKTA

Član 13.

Kategorija ugostiteljskog objekta označava se odgovarajućim brojem zvezdica na sledeći način:
1) kategorija 5 zvezdica;
2) kategorija 4 zvezdice;
3) kategorija 3 zvezdice;
4) kategorija 2 zvezdice;
5) kategorija 1 zvezdica.

Član 14.

Ugostiteljski objekat vrste hotel razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 110 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 90 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;
5) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 15.

Ugostiteljski objekat podvrste garni hotel razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 100 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 80 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 60 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 45 bodova po osnovu izbornih elemenata;
5) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom