Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 315. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 31/11 i 99/11 - dr. zakon),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANjU BROJA IZVRŠITELjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 16 od 7. marta 2012)

Član 1.

Ovim pravilnikom određuje se broj izvršitelja za područja osnovnog i privrednog suda.

Član 2.

Izvršitelji se određuju za sledeća područja osnovnog i privrednog suda, i to:
- za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu - 57 izvršitelja;
- za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu - 18 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Boru i Privrednog suda u Zaječaru - dva izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Valjevu i Privrednog suda u Valjevu - devet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Vranju i Privrednog suda u Leskovcu - 11 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Vršcu i Privrednog suda u Pančevu - deset izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Zaječaru i Privrednog suda u Zaječaru - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Zrenjaninu i Privrednog suda u Zrenjaninu - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Jagodini i Privrednog suda u Kragujevcu - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Kikindi i Privrednog suda u Zrenjaninu - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Kragujevcu i Privrednog suda u Kragujevcu - 15 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Kraljevu i Privrednog suda u Kraljevu - sedam izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Kruševcu i Privrednog suda u Kraljevu - 11 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Leskovcu i Privrednog suda u Leskovcu - 11 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Loznici i Privrednog suda u Valjevu - sedam izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Negotinu i Privrednog suda u Zaječaru - četiri izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Nišu i Privrednog suda u Nišu - 21 izvršitelj;
- za područje Osnovnog suda u Novom Pazaru i Privrednog suda u Kraljevu - šest izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Novom Sadu i Privrednog suda u Novom Sadu - 29 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Pančevu i Privrednog suda u Pančevu - deset izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Paraćinu i Privrednog suda u Kragujevcu - četiri izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Pirotu i Privrednog suda u Nišu - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Požarevcu i Privrednog suda u Požarevcu - deset izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Požegi i Privrednog suda u Užicu - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Prijepolju i Privrednog suda u Užicu - četiri izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Prokuplju i Privrednog suda u Nišu - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Smederevu i Privrednog suda u Požarevcu - osam izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Somboru i Privrednog suda u Somboru - osam izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici i Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici - 13 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Subotici i Privrednog suda u Subotici - 12 izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Užicu i Privrednog suda u Užicu - pet izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Čačku i Privrednog suda u Čačku - osam izvršitelja;
- za područje Osnovnog suda u Šapcu i Privrednog suda u Valjevu - osam izvršitelja.

Član 3.

Broj izvršitelja za područje Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici odrediće se posebnim aktom.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-66/2011-05
U Beogradu, 28. februara 2012. godine
Ministar, Snežana Malović, s.r.