Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 16. stav 5. Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 43/86), savezni sekretar za poljoprivredu propisuje

PRAVILNIK

O MERAMA ZA SUZBIJANjE I ISKORENjIVANjE INFEKTIVNOG BOVINOG RINOTRAHEITISA I INFEKTIVNOG POSTULARNOG VULVOVAGINITISA

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 63/89)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se mere dijagnostičkog ispitivanja, zaštitnog cepljenja i izdvajanja zdravih od obolelih životinja radi suzbijanja i iskorenjivanja infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustolarnog vulvovaginitisa (u daljem tekstu:IBR/IPV).

Član 2.

Dijagnostičkom ispitivanju naIBR/IPVpodležu, jedanput godišnje, svi centri za veštačko osemenjavanje, centri za testiranje priplodnih bikova i objekti za reprodukciju (farme).
U centrima za testiranje priplodnih bikova i objektima za reprodukciju uzima se najmanje 20% uzoraka u odnosu na ukupan broj životinja.
U centrima za veštačko osemenjavanje, dijagnostičkom ispitivanju podležu svi priplodnjaci, jedanput godišnje, a seme svakog priplodnjaka - najmanje jedanput u tri meseca.

Član 3.

Za dijagnostičko ispitivanje naIBR/IPVkoriste se laboratorijske virusološke metode:
1) serum-neutralizacioni test;
2) ELISA test.

Član 4.

U centrima za veštačko osemenjavanje, centrima za testiranje priplodnih bikova i objektima za reprodukciju u kojima je dijagnostičkim ispitivanjem utvrđeno da ne postoji infekcija virusomIBR/IPV, nije dozvoljena upotreba vakcina protiv ove zarazne bolesti.

Član 5.

U centrima za veštačko osemenjavanje, centrima za testiranje priplodnih bikova i objektima za reprodukciju u kojima je utvrđena infekcijaIBR/IPVse životinje se podvrgavaju redovnom zaštitnom cepljenju mrtvom vakcinom na način predviđen uputstvom proizvođača.

Član 6.

Prethodno nevakcinisane životinje u centrima za veštačko osemenjavanje, centrima za testiranje i objektima za reprodukciju, kod kojih se laboratorijskim pregledom utvrdi infekcijaIBR/IPV, mogu se stavljati u promet po isteku 14 dana od dana cepljenja mrtvom vakcinom.
Seme za veštačko osemenjavanje u kome se utvrdi prisustvo virusaIBR/IPVmora se uništiti.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: