Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 68. stav 3. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), na predlog Nacionalnog saveta za kulturu,
Ministar kulture, informisanja i informacionog društva donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJUMIMA ZA STICANjE STATUSA ISTAKNUTOG UMETNIKA, ODNOSNO ISTAKNUTOG STRUČNjAKA U KULTURI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 58 od 13. juna 2012)

Predmet Pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi za sticanje
statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi.

Zajednički kriterijumi za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi

Član 2.

Zajednički kriterijumi za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi jesu:
1) kontinuitet umetničkog rada, odnosno rada u kulturi i kontinuitet u obavljanju umetničke, odnosno kulturne delatnosti kao osnovne i pretežne tokom poslednjih 20 godina staža osiguranja;
2) nesporna i višestruko potvrđena vrednost umetničkog doprinosa kulturi;
3) nagrade i priznanja - u oblastima u kojima postoje, pri čemu se mora voditi računa o tome da je broj mogućih nagrada vrlo različit u pojedinim oblastima;
4) pozitivan sud stručne javnosti - za oblasti gde takva mogućnost postoji;
5) pozitivno mišljenje odgovarajućeg reprezentativnog udruženja.

Kriterijumi za sticanje statusa istaknutog stručnjaka u kulturi u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa

Član 3.

Kriterijumi za sticanje statusa istaknutog stručnjaka u kulturi u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa jesu:
- da je najveći deo profesionalne karijere ostvario/realizovao u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa, poštujući etički kodeks i primenjujući najviše stručne standarde,
- da je kao autor osmislio i realizovao veći broj složenih i celovitih projekata (radova) i/ili programa u oblasti istraživanja, dokumentovanja, zaštite, prezentovanja, edukovanja, popularizovanja i korišćenja kulturnog nasleđa,
- da je autor monografija ili većeg broja naučno-istraživačkih ili teorijsko-stručnih radova objavljenih u domaćoj i/ili međunarodnoj, stručnoj i/ili naučnoj periodici u odgovarajućoj oblasti istraživanja, dokumentovanja, zaštite, prezentovanja, edukovanja, popularizovanja i korišćenja kulturnog nasleđa,
- da je njegov stručni rad propraćen pozitivnim ocenama stručne javnosti u odgovarajućim monografijama, zbornicima i stručnim periodičnim publikacijama (konsultovan, prezentovan, citiran),
- da je učestvovao u većem broju domaćih i/ili međunarodnih naučnih i/ili stručnih skupova sa autorskim radovima iz oblasti istraživanja, dokumentovanja, istorije i teorije konzervacije, zaštite, prezentovanja, edukovanja, popularizovanja i korišćenja kulturnog nasleđa,
- da je svojim radom dao značajan doprinos unapređenju teorije, metodologije, dokumentovanja, prezentovanja, tehničko-tehnoloških postupaka/metoda, primene materijala, pravne regulative u oblasti istraživanja, dokumentovanja, zaštite, prezentovanja, edukovanja, popularizovanja i korišćenja kulturnog nasleđa,
- da je za izuzetan doprinos unapređenju struke nagrađen nekom od nagrada domaćih i/ili međunarodnih strukovnih udruženja, organizacija i institucija.

Kriterijumi za sticanje statusa istaknutog stručnjaka u kulturi u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti

Član 4.

Kriterijumi za sticanje statusa istaknutog stručnjaka u kulturi u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti jesu:
- veliki broj objavljenih radova u domaćoj i inostranoj stručnoj literaturi koji predstavljaju doprinos razvoju bibliotečko-informacione delatnosti,
- objavljene značajne monografije iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka,
- učešće sa izlaganjem na značajnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima,
- rukovođenje značajnim domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka,
- nagrade i priznanja domaćih i inostranih stručnih udruženja, organizacija i institucija.

Kriterijumi za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi u oblasti knjige i književnosti (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo)

Član 5.

1) Kriterijumi za sticanje statusa istaknutog umetnika u kulturi u oblasti knjige i književnosti jesu:
(1) Književno stvaralaštvo:
- četiri objavljene knjige iz oblasti poezije, proze ili esejistike, odnosno 800 objavljenih autorskih strana iz oblasti proze ili esejistike, ili 5000 objavljenih stihova, a ukoliko je reč o dramskom piscu šest dela izvedenih u profesionalnim pozorištima, ili 15 dramskih dela izvedenih na radiju ili televiziji, ili šest objavljenih dramskih dela. Umetnički domet navedenih dela mora biti visok i mora doprinositi ugledu nacionalne književnosti i kulture,
- dela zastupljena u izborima i antologijama srpske i jugoslovenske poezije, proze ili drame,
- pozitivne ocene kritičke javnosti objavljene u zbornicima, monografijama, stručnim periodičnim publikacijama i javnim glasilima,
- dela uvrštena u programe obrazovanja, od osnovnog do visokoškolskog obrazovnog nivoa,
- pojedinačna, izabrana ili sabrana dela prevedena na strane jezike i objavljena u inostranstvu,
- dela u antologijama i izborima srpske, jugoslovenske i svetske književnosti objavljena na stranim jezicima u inostranstvu,
- prevodi pojedinih dela objavljeni u književnim listovima, časopisima i drugim relevantnim publikacijama u inostranstvu,
- pozitivne ocene inostranih kritičara o prevedenom delu,
- umetnički rad treba da bude nagrađen nekom od sledećih nagrada u Republici Srbiji, i to: Republička nagrada, NIN-ova nagrada za roman godine, Nagrada grada Beograda/Oktobarska nagrada grada Beograda, Andrićeva nagrada, Nagrada Milan Rakić (do 2001. godine), Nagrada Vasko Popa, Zmajeva nagrada, Nagrada Branko Miljković, Nagrada Branko Ćopić, Nagrada Stevan Sremac, Nagrada Skender Kulenović, Nagrada Biljana Jovanović, Disova nagrada, Nagrada Zmajevih dečjih igara, Nagrada Žička hrisovulja, Nagrada Meša Selimović, Nagrada Bora Stanković, Nagrada Desanka Maksimović, Nagrada Radoje Domanović, ili vrednim međunarodnim nagradama;
(2) Književno prevodilaštvo:
- 10 prevedenih knjiga iz oblasti poezije, beletristike, drame ili esejistike, ili 2400 autorskih strana proznog prevoda, odnosno 14400 prevedenih stihova,
- prevedena dela moraju posedovati visoku umetničku vrednost i moraju biti značajna u svetskim okvirima ili u okvirima kulture iz koje potiču,
- prevod mora biti izveden po najvišim prevodilačkim standardima i, kad je reč o umetničkoj prozi i poeziji, mora verno prenositi umetnički utisak koji pomenuta dela ostavljaju na jeziku na kom su napisana, a kad je reč o filozofiji, teoriji i esejistici, mora verno prenositi autorovu