Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 1. stav 2. Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene ("Službeni list SCG", br. 7/205), Savet ministara donosi

ODLUKU

O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANjE DOZVOLA ZA IZVOZ NAORUŽANjA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE

(Objavljena u "Sl. listu SCG", br. 11 od 18. marta 2005)

1.
Ovom odlukom utvrđuju se kriterijumi na osnovu kojih će Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose izdavati dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme navedene u Odluci o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme i dozvole za izvoz proizvoda dvostruke namene navedene u Odluci o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene.
2.
Kriterijumi na osnovu kojih će se izdavati dozvole za izvoz naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (u daljem tekstu: dozvole za izvoz) su:

1) PRVI KRITERIJUM

Poštovanje međunarodnih obaveza državne zajednice Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: državna zajednica), naročito sankcija koje je izglasao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, međunarodnih sporazuma o neširenju naoružanja, kao i drugih međunarodnih obaveza.
Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose neće izdati dozvolu za izvoz ako bi njeno izdavanje značilo kršenje, između ostalog:
a) međunarodne obaveze državne zajednice i njenu obavezu da sprovodi vojna embarga UN i preporuke OEBS-a;
b) međunarodne obaveze državne zajednice u skladu sa Sporazumom o neširenju nuklearnog oružja, Konvencijom o biološkom oružju i toksinima i Konvencijom o hemijskom oružju;
v) obaveze državne zajednice da ne izvozi bilo koju vrstu protivpešadijskih mina.

2) DRUGI KRITERIJUM

Poštovanje ljudskih prava u zemlji koja je konačno odredište.
Pošto je ocenilo ponašanje zemlje-uvoznika po pitanju relevantnih načela koja su postavili međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava, Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose će:
a) odbiti izdavanje izvozne dozvole ako postoji jasan rizik da bi izvezena roba mogla da bude korišćena za unutrašnju represiju;
b) biti posebno pažljivo i obazrivo prilikom izdavanja dozvola, tretirajući svaki slučaj individualno i uzimajući u obzir prirodu opreme, za zemlje u kojima su nadležna tela UN, Saveta Evrope ili EU ustanovili ozbiljna kršenja ljudskih prava.
U tom smislu, opremom koja bi mogla da se koristi za unutrašnju represiju smatraće se, između ostalog, oprema za koju ima dokaza da je slična onoj koju je krajnji korisnik već koristio za unutrašnju represiju, ili za koju se sumnja da će biti korišćena za represiju i da neće stići do krajnjeg korisnika niti korišćena u objavljene svrhe.
Priroda opreme se mora pažljivo uzeti u obzir, naročito ako je namenjena za sprovođenje unutrašnje bezbednosti.
Unutrašnja represija podrazumeva, između ostalog, mučenje i drugo svirepo, nehumano i ponižavajuće ponašanje ili kažnjavanje, proizvoljne egzekucije ili egzekucije po kratkom postupku, nestanke, proizvoljno zatvaranje i druge teške povrede ljudskih prava i osnovnih sloboda koje su predočene u relevantnim međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, uključujući i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Međunarodni ugovor o građanskim i političkim pravima.
Merama unutrašnje represije, u smislu ove odluke, neće se smatrati unutrašnje zakonom propisane mere koje se preduzimaju u cilju borbe protiv terorizma ili drugog kriminala, ako su one donesene u skladu sa međunarodnim standardima o zaštiti ljudskih prava opisanim u ovom kriterijumu.

3) TREĆI KRITERIJUM

Unutrašnja situacija u zemlji koja je krajnje odredište izvoza, u funkciji postojanja zategnutosti ili oružanih sukoba.
Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose neće izdati dozvolu za izvoz koji bi mogao da izazove, produži ili pogorša postojeće zategnutosti, ili sukobe u zemlji koja je krajnje odredište.

4) ČETVRTI KRITERIJUM

Održavanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti.
Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose neće izdati dozvolu za izvoz ako postoji jasan rizik da će naznačeni primalac koristiti predmet izvoza na agresivan način protiv neke druge zemlje, ili da bi na silu ostvario neke teritorijalne pretenzije.
Kada se ocenjuje takav rizik, uzeće se u obzir, između ostalog:
a)