pravo na socijalnu i ekonomsku zaštitu
pravo manjine
pravo na školovanje
pravo na zaposlenje
pravo na jednakost
pravo na slobodu
pravo na život
pravo na sudjenje u razumnom roku
pravo na rad
pravo korišćenja
pravo preče kupovine
pravo repatrijacije