hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: otpad obrazac o evidenciji

Ukupno nađeno: 16 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 16 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada , obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada (RS)

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (RS)

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada , obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada (RS)

Ovom uredbom utvrđuju se proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada , obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznici plaćanja naknade, kriterijumi za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Odredba člana 12. stav 6. Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada , obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", br. 54/10 i 86/11), prestaje da se primenjuje danom stupanja na snagu ove uredbe, a primenjivaće se od 1. januara

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada , obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", br. 89/09, 8/10 i 21/10).

Pravilnik o evidenciji o izvorima jonizujućih zračenja, profesionalno izloženim licima, o izloženosti pacijenata jonizujućim zračenjima i radioaktivnom otpadu (RS)

2. obrazac i sadržaj evidencije o izvorima jonizujućih zračenja, o profesionalno izloženim licima, o izloženosti pacijenata jonizujućim zračenjima i o radioaktivnom otpadu .

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (RS)

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima :

1) Obrazac DEO 1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada ;

2) Obrazac DEO 2 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada ;

3) Obrazac DEO 3 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada ;

4) Obrazac DEO 4 - Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada ;

5) Obrazac DEO 5 - Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada .

Zakon o upravljanju otpadom (RS)

1) obrazac dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje;

Vlada utvrđuje proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada , obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, način i rokove dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznike plaćanja naknade, kriterijume za obračun, visinu, dinamiku i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija (RS)

O svakom dovozu i prihvatanju opasnih otpadaka u skladište i njihovoj daljoj obradi vodi se evidencija prema obrascima koji su odštampani u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni deo.

ogl1
hor003