Traženo: odvaliti

Ukupno nađeno: 3 primera



U dokumentima tipa propisi od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (RS)

5) odgovarajuća numerisana sedišta koja se ne mogu odvaliti samo korišćenjem fizičke snage;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada su optuženi započeli da kleštima odvale bravu na vratima prodavnice, pa sprečeni su intervencijom policije, izvršili su kriv. Delo teške krađe u pokušaju iz čl. 166 st. 1 t. 1 KZS u vezi čl. 19 OKZ.

...

Kada se rešenjem utvrdi da je tuženi smetao tužioca u posedu, tako što mu je odvalio ormarić u kome se nalazilo brojilo i prekinut je dovod električne energije tužiocu, onda, a u smislu odredbe čl. 78 zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, mora da se precizira objekat zaštite tužioca koji je smetan, da li je to orman sa električnim brojilom, električna energija ili građevinski objekat tužioca