odlaganje krivičnog gonjenja
odlaganje duga
odlaganje izvršenja