ništavost ugovora
ništavost apsolutna
ništavost ugovora protivan prinudnim propisima