naknada doprinos
naknada autorska
naknada materijalne štete obična šteta
naknada materijalne štete kad dospeva