hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lovačko udruženje nadležnost suda

Ukupno nađeno: 2 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Sud nije nadležan da rešava o pravilnosti disciplinske mere koju je izreklo lovačko udruženje svom članu.

...

Ustavni sud nije nadležan da utvrđuje da li postoji jedno ili više lovačkih udruženja na teritoriji neke opštine, kao ni činjenice da li su pojedina lovačka udruženja ukinuta ili brisana iz registra društvenih organizacija i udruženja građana kod nadležnog organa.

ogl1
hor003