hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lokalna komunalna taksa

Ukupno nađeno: 90 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 58 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (RS)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (RS)

Lokalne komunalne takse

Zakon o komunalnim taksama i naknadama (RS)

<lat>III</lat>. LOKALNE KOMUNALNE TAKSE

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

(2) lokalne komunalne takse ;

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

716112 Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (RS)

3) lokalne komunalne takse ;

Skupština jedinice lokalne samouprave može uvoditi lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga.

Obveznik lokalne komunalne takse jeste korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje lokalne komunalne takse .

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta ili usluge za čije je korišćenje propisano plaćanje lokalne komunalne takse .

Lokalne komunalne takse ne plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga od strane državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

Lokalne komunalne takse mogu se uvoditi za:

razvrstana u mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu ...

Lokalna komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) na godišnjem nivou za pravna lica i preduzetnike ne može biti veća od 20% odgovarajućih iznosa utvrđenih u članu 15a st. 2, 3. i 4. ovog zakona, zavisno od toga da li su razvrstani u velika, srednja i mala pravna lica i preduzetnike i zavisno od

Preduzetnici i mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu iz stava

Najviši iznos lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koja se plaća prilikom registracije vozila utvrđuje se u sledećim najvišim iznosima:

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 32 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zakonom je uspostavljena obaveza održavanja javne rasprave pre usvajanja odluke o lokalnim komunalnim taksama od strane skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i mogućnost njenog menjanja samo jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu.

...

Zakon ne sadrži ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da prilikom određivanja visine lokalnih komunalnih taksa (pa i takse za isticanje firme na poslovnom prostoru) može propisivati druge kriterijume, osim onih koji su zakonom predviđeni, a da li će se opredeliti za jedan ili više ovih kriterijuma stvar je isključivo same skupštine jedinice lokalne samouprave i spada u domen njene diskrecione procene.

...

Za odlučivanje po žalbi izjavljenoj protiv rešenja jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju lokalne komunalne takse , nije nadležna da odlučuje poreska uprava, već opštinsko veće jedinice lokalne samouprave.

...

Zakonodavac je prepustio skupštini jedinice lokalne samouprave da svojim aktom kojim uvodi lokalnu komunalnu taksu , a u zavisnosti od potreba i interesa jedinice lokalne samouprave, samostalno uredi pitanja koja se tiču načina plaćanja i obračunavanja lokalne komunalne takse .

...

Vlada nije utvrdila najviši iznos za lokalne komunalne takse koji bi ograničavao skupštinu opštine u pogledu utvrđivanja visine takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, te je visina ovog lokalnog javnog prihoda predmet samostalnog uređivanja od strane skupštine jedinice lokalne samouprave.

...

... lokalne samouprave utvrđeni su kriterijumi za određivanje različite visine svih lokalnih komunalnih taksi , pa i taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru i jedinica lokalne samouprave nije ovlašćena da svojim aktom propisuje druge kriterijume, mimo onih utvrđenih Zakonom. Stoga akt jedinice lokalne samouprave kojim je visina takse ... taksenog ... takseni ...

...

Odlukom skupštine opštine kojom se uvodi lokalna komunalna taksa ne mogu se, pored zakonskih, utvrđivati i drugi kriterijumi za različito određivanje visine komunalne takse za isti predmet taksene obaveze

...

Skupština opštine ne može delegirati svome izvršnom organu da vrši nominalno uskalđivanje visine lokalnih komunalnih taksa

...

Ne mogu se propisivati lokalne komunalne takse za traktore u zavisnosti od snage motora

...

Opština ne može uvoditi lokalnu komunalnu taksu po osnovu "poljoprivredna vozila i mašine".

...

Skupština opštine ne može u okviru lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru uvoditi članarinu udruženju preduzetnika u opštini.

...

Odluku o lokalnim komunalnim taksama donosi skupština opštine, a ne i predsjednik opštine

...

Mogućnost uvođenja lokalnih komunalnih taksi za držanje sredstava za igru je predviđena zakonom.

...

Opština može uvesti lokalnu komunalnu taksu za postavljanje baznih stanica za mobilnu telefoniju i za postavljanje antenskog TV ili radio predajnika.

hor003