Traženo: licenca za geološka istraživanja

Ukupno nađeno: 6 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (RS)

<lat>VII</lat>. LICENCE ZA OBAVLjANjE ODREENIH POSLOVA PRI GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA I EKSPLOATACIJI

... Geološka istraživanja , izradu projekata geoloških istraživanja , izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja , elaborata o resursima i rezervama mineralnih sirovina, uključujući resurse i rezerve podzemnih voda i geotermalne resurse, kao i poslove stručnog nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja ... za ... za ... geoloških istraživanja ... geološke ... za ... licencom ...

Licence za fizička lica koje se izdaju u vezi vršenja poslova eksploatacije i geoloških istraživanja mineralnih sirovina, u skladu sa ovim zakonom su:

1) licenca za projektovanje i tehničku kontrolu projekata geoloških istraživanja ;

2) licenca za rukovođenje i izvođenje geoloških istraživanja i stručni nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja ;

7) licenca za vršenje kontrole i nadzora bezbednosti i zdravlja na radu pri geološkim istraživanjima i eksploataciji;