Traženo: lagani doručak

Ukupno nađeno: 2 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (RS)

pravilno izabrati sadržaj za dramatizaciju koji će biti primeren uzrastu i stavljati decu u aktivan položaj. To su jednostavne situacije iz svakodnevnog života. Lutka u rukama sestre pretvara se u devojčicu koja pljeska dlanovima, igra, maše i poziva decu da igraju s njom. Uloga sestre-vaspitača u dramatizaciji je veoma važna. Za ovakve dramatizacije najbolje je koristiti ginjol lutke jer se njima najlakše rukuje. Lutka se može koristiti u svim situacijama u toku dana, da pozove decu na ručak ...

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za bezbednost saobraćaja (RS)

kriterijuma u čitanju samosvesti lakša Kneževa večera prepoznavanje tačke gledišta