korišćenje bez naknade
korišćenje obale u poslovne svrhe