Traženo: jednostrana kompenzacija

Ukupno nađeno: 2 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih usled prestanka prava i obaveza državljanina SFRJ na osnovu međunarodnih ugovora (SCG)

Iznosi koji se budu dobili na osnovu međunarodnih ugovora, jednostranim obeštećenjem ili kompenzacijom za imovinu, imovinska prava i interese državljana SFRJ i pravnih lica, uneće se u budžet Federacije.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izjava o kompenzaciji je jednostrana materijalno pravna izjava volje koja ima preobražajni karakter.