izbegavanje plaćanja poreza
izbegavanje dvostrukog oporezivanja