istovremeno povećanje i smanjenje osnovnog kapitala